Na czym polega Program Partnerstwa?

Program opiera się na trzech elementach: komunikacji i budowaniu relacji między firmami, włączaniu Partnerów do działań FOB oraz edukacji i wiedzy, kluczowej dla FOB, i dla naszych Partnerów. To możliwość poznania dobrych praktyk, polskich i zagranicznych, ale też prezentowania dokonań firm na zewnątrz. Udział w Programie Partnerstwa oznacza także networking, kontakty, które umożliwiają budowanie koalicji i partnerstw, ale też poznanie środowiska CSR.

Czytaj więcej

Co zyskam przystępując do Programu Partnerstwa?

Program Partnerstwa w ciągu ostatnich 15 lat to prawie 150 spotkań, szkoleń, wydarzeń dla Partnerów, 100 wydań specjalnego newslettera, 16 publikacji, w tym 8 podręczników – rezultatów prac grup roboczych.

To również, strona internetowa z dobrymi praktykami: INTERESARIUSZE.PL, oraz infografiki i filmy promujące CSR, materiały edukacyjne, niezliczone artykuły, analizy, badania, dobre praktyki z kilkunastu edycji Raportu Dobrych praktyk FOB.

Czytaj więcej

Jak dołączyć do Programu Partnerstwa?

Program Partnerstwa skierowany jest do firm, które podobnie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu widzą potrzebę prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

By przystąpić do elitarnego grona Partnerów Strategicznych, kluczowe jest prowadzenie przez firmę działań z zakresu CSR – nie tylko na poziomie globalnych wytycznych i programów, ale także ich lokalnego wdrażania.

Czytaj więcej

Aktualności od partnerów

14.08.2018

Bank BGŻ BNP Paribas opublikował Raport CSR za 2017 rok

Raport społeczny Banku BGŻ BNP Paribas, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentuje kompleksowe zarządzanie organizacją, uwzględniając oddziaływanie Banku na otoczenie oraz działania podjęte w 2017 roku w ramach jego zaangażowania w zrównoważony rozwój. To już 7 raport Banku, jaki instytucja udostępniła swoim interesariuszom.
13.08.2018

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” dla bohaterów II Wojny Światowej

​W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” inauguruje ogólnopolski program „Czuwamy! Pamiętamy!”. Celem działań jest przywrócenie pamięci o bohaterach II Wojny Światowej. Cel ten realizowany jest poprzez przekazywanie funduszy na rewitalizację Miejsc Pamięci – miejsc pochówku bądź śmierci poległych w walce z okupantem. Elementem rewitalizacji jest brzozowy krzyż nawiązujący do skromnych, wojennych mogił harcerek i harcerzy poległych w II Wojnie Światowej. Fundacja należy do PKN ORLEN, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
10.08.2018

Potrzeby klientów fundamentem zrównoważonego rozwoju Castorama Polska

Grupa Kingfisher, której częścią jest Castorama Polska, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaprezentowała w tym roku Plan Zrównoważonego Rozwoju, obejmujący okres do 2025 roku.
08.08.2018

Akcja prewencyjna PZU „Pomoc To Moc”

PZU, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozpoczął właśnie kolejną edycję akcji "Pomoc To Moc". W jej ramach można uzyskać dofinansowanie  osób oraz grup, które chcą wpływać na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w swoim otoczeniu.
czytaj więcej

Partnerzy strategiczni

Zobacz partnerów wspierających