Na czym polega Program Partnerstwa?

Program opiera się na trzech elementach: komunikacji i budowaniu relacji między firmami, włączaniu Partnerów do działań FOB oraz edukacji i wiedzy, kluczowej dla FOB, i dla naszych Partnerów. To możliwość poznania dobrych praktyk, polskich i zagranicznych, ale też prezentowania dokonań firm na zewnątrz. Udział w Programie Partnerstwa oznacza także networking, kontakty, które umożliwiają budowanie koalicji i partnerstw, ale też poznanie środowiska CSR.

Czytaj więcej

Co zyskam przystępując do Programu Partnerstwa?

Program Partnerstwa w ciągu ostatnich 15 lat to prawie 150 spotkań, szkoleń, wydarzeń dla Partnerów, 100 wydań specjalnego newslettera, 16 publikacji, w tym 8 podręczników – rezultatów prac grup roboczych.

To również, strona internetowa z dobrymi praktykami: INTERESARIUSZE.PL, oraz infografiki i filmy promujące CSR, materiały edukacyjne, niezliczone artykuły, analizy, badania, dobre praktyki z kilkunastu edycji Raportu Dobrych praktyk FOB.

Czytaj więcej

Jak dołączyć do Programu Partnerstwa?

Program Partnerstwa skierowany jest do firm, które podobnie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu widzą potrzebę prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

By przystąpić do elitarnego grona Partnerów Strategicznych, kluczowe jest prowadzenie przez firmę działań z zakresu CSR – nie tylko na poziomie globalnych wytycznych i programów, ale także ich lokalnego wdrażania.

Czytaj więcej

Aktualności od partnerów

19.07.2017

„Nestlé porusza Polskę” wyniki konkursu

30 czerwca zakończyło się internetowe głosowanie w ramach programu „Nestlé porusza Polskę”, w którym gminy...
18.07.2017

Kompania Wolontariuszy na rzecz czystego środowiska

Tegoroczne spotkania sił sprzedaży Kompanii Piwowarskiej w Słupsku i Czarnej Górze było połączone z akcją wolontariacką na rzecz mieszkańców. Oba projekty zostały zrealizowane w porozumieniu z lokalnymi władzami. Dzięki Kompanii Wolontariuszy w słupskich domach pojawiły się sadzonki roślin oczyszczających powietrze, zaś w okolicach Czarnej Góry – nowe stojaki na rowery. Kompania Piwowarska jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
18.07.2017

Enea opublikowała raport zrównoważonego rozwoju

Raport opisuje, podejmowane na przestrzeni 2016 roku, działania i inicjatywy, które wynikają z celów strategicznych Grupy Enea, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Czytelnicy mogą zapoznać się m.in. z danymi dotyczącymi inwestycji zmniejszających wpływ na środowisko oraz wskaźnikami mówiącymi o skali i charakterze tego wpływu. Dokument prezentuje informacje mówiące o potencjale Grupy Enea w perspektywie relacji pracodawca-pracownicy, omawia m.in. zakres i charakter wdrażanych zmian systemowych, które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji klientów.
17.07.2017

„Wrocław. Tu żyję, tu oddycham” – ruszyła współpraca Fortum i portalu Miasto2077

We Wrocławiu ruszyła kampania „Wrocław. Tu żyję, tu oddycham” stworzona wspólnie przez portal Miasto2077 i firmę Fortum, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej celem jest stworzenie platformy dialogu i wymiany doświadczeń dla wszystkich środowisk, którym zależy na jakości wrocławskiego powietrza.
czytaj więcej

Partnerzy strategiczni

Zobacz partnerów wspierających