Biuro Informacji Kredytowej S.A.

To największe w kraju źródło danych o historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego oraz danych z obszaru pożyczek pozabankowych. Baza BIK zawiera informacje o 177 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz 5,5 mln firm, w tym o 1,8 mln mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów, udostępniając bezpieczny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz nowatorskie rozwiązania antyfraudowe. Jako jedyne biuro kredytowe w Polsce, poprzez internetowy portal www.bik.pl oraz aplikację mobilną Mój BIK, umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK ostrzega przed każdą próbą wyłudzenia kredytu. Systemowe rozwiązania antyfraudowe w portfolio BIK to: Platforma Antyfraudowa BIK, Platforma Blockchain, Platforma Cyber Fraud Detection oraz nowo budowana Platforma Biometrii Behawioralnej. BIK aktywnie wspiera innowacje adresowane do przedsiębiorców z sektora finansów, a także innych segmentów rynku, startupów, fintechów. Posiada najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii, służących zarówno klientom instytucjonalnym, jak i indywidualnym. Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. Współpracują z nami wszystkie banki w Polsce, większość firm pożyczkowych oraz instytucji pozabankowych.

BIK wprowadził również na rynek Platformę ESG – unikalne na skalę krajową rozwiązanie, wprowadzające standard wymiany i raportowania danych, co znacząco ułatwi bankom realizację obowiązków regulacyjnych. Zadaniem platformy jest monitorowanie i zbieranie w jednym miejscu wskaźników dotyczących charakterystyki portfela banków w aspekcie zrównoważonego rozwoju i przygotowanie instytucji finansowych do obowiązków, jakie nakładają na nie obecne i nadchodzące przepisy związane z realizacją wytycznych w ramach ESG. Platforma ESG ma służyć także firmom, starającym się o finansowanie bankowe (np. nie będą musiały wielokrotnie wypełniać danych ESG w różnych bankach, według różnych standardów itp.). Istnieje też duży potencjał wykorzystania Platformy ESG BIK przez firmy potrzebujące danych uwiarygadniających swoich partnerów biznesowych w zakresie stosowania praktyk ESG, wspierających ich łańcuchy dostaw.

W BIK odpowiedzialność społeczną biznesu rozumiemy jako odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej i ekonomicznej. BIK od lat angażuje się w działania służące podnoszeniu bezpieczeństwa zarówno sektora finansowego, jak i jego klientów. Stale podnosi własne standardy postępowania, kształtując kulturę organizacyjną firmy opartą na wartościach, m.in. na zaufaniu i bezpieczeństwie.

Mocno angażujemy się w szeroko pojętą edukację, zarówno finansową jak i w ramach cyberbezpieczeństwa. Kluczowe programy edukacyjne to Score Hunter i projekt NZB. Nasze działania obejmują również akcję społeczną „Odzyskuj alimenty”, gdzie pokazujemy skalę problemu niealimentacji i dajemy rozwiązania umożliwiające odzyskiwanie należności alimentacyjnych.

Więcej na https://www.bik.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna

To wszystko  ramach Spółek wchodzących w skład Grupy,  gdzie łączymy atrybuty edukacyjne,  zaufania publicznego i kompetencje nowoczesnych firm technologicznych. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.