Na żywo od 12:00

Ogłoszenie Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki"

Dziś ukazuje się 19. edycja wydawanego co roku przez nas Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki", największego przeglądu #CSRwPL

KOMENTUJ NA ŻYWO: #Raport2020

Publikacja będzie dostępna do pobrania na odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020

Szkolenia

Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają wagę swojego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Coraz częściej starają się ograniczyć negatywny wpływ i tworzyć wartość – nie tylko finansową – dla otoczenia. Chcą być dobrym sąsiadem, rozwijać pracowników, ograniczać emisję CO2, wprowadzać standardy dla swoich dostawców i edukować ich. Chcą po prostu prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny. CSR (ang. Corporate Social Responsibility) staje się powszechnym standardem zarządzania organizacją.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadzi szkolenia z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, specjalizując się m.in. w następujących tematach:

  • wprowadzenie do idei CSR
  • raportowanie społeczne
  • zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy
  • wolontariat pracowniczy.

Firmy zainteresowane zorganizowaniem szkoleń dla swoich pracowników zapraszamy do kontaktu.