Co to jest CSR?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (z języka angielskiego „Corporate Social Responsibility”, w skrócie CSR)

Według normy PN-ISO 26000 jest to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

To tylko jedno spośród 59 haseł Encyklopedii CSR. Zobacz pozostałe hasła »

Przykłady CSR w Polsce

7772

przykłady dobrych praktyk w Polsce

783

firmy zaangażowane w CSR

28

branż

20

edycji Raportów Dobrych Praktyk

Poznaj dobre praktyki »

Eksperci o CSR

Publikacje

Podcasty

Multimedia