Wyszukiwarka
dobrych praktyk

2921
przykładów
dobrych praktyk
w Polsce
554
zaangażowane
w CSR firmy
28
branż
Przeszukaj naszą bazę

Publikacje

Forum Odpowiedzialnego Biznesu oferuje bezpłatny dostęp do szerokiej bazy publikacji, artykułów i raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Publikujemy również liczne recenzje najlepszych książek dotyczących miedzy innymi odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska. W ten sposób przyczyniamy się do poszerzania wiedzy na temat CSR w Polsce.

Publikacje FOB

Raport

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki"

Pobierz Raport Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. 30 marca w Warszawie ogłoszony został po raz 15. Jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, które swoje działania realizowały w 2016 roku. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o około jedną czwartą (w roku ubiegłym – 137 firm). Nigdy wcześniej tak wiele firm nie zgłosiło swoich działań CSR do publikacji. Rekordowa jest również reprezentacja małych i średnich przedsiębiorstw – 48 (w roku ubiegłym – 35; w raporcie za rok 2013 – 47), a także liczba zakwalifikowanych praktyk do raportu – 880 (w roku ubiegłym – 811), stanowiących sumę praktyk nowych i długoletnich. 461 to inicjatywy zgłoszone po raz pierwszy do raportu (w roku ubiegłym – 454), 419 z kolei było praktyk zgłoszonych po raz kolejny, ale realizowanych w 2016 roku (w roku ubiegłym – 359). CZYTAJ DALEJ

Zobacz wszystkie publikacje FOB

Artykuły eksperckie

Polskie firmy są coraz bardziej odpowiedzialne

Polskie firmy są coraz bardziej odpowiedzialne

Jak zrobić odpowiedzialny prezent?

Biznes we współpracy

Otwarcie na różnorodność sprzyja budowaniu kapitału społecznego

Rola biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Logistyczne centrum odpowiedzialności - CSR w branży logistycznej

Tadeusz Joniewicz, Agnieszka Kłopotowska

Rola biznesu na rzecz równości płci

7 życzeń, czyli czego naprawdę oczekują czytelnicy raportów społecznych

Ewa Albińska, Marcin Grzybek

Zarządzanie i komunikowanie działań CSR - ekspercki komentarz Marzeny Strzelczak

Zobacz wszystkie

Publikacje i badania CSR

„Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”

„Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”

Publikacja, powstała w ramach trwającej od maja do października 2017 r. Kampanii 17/17 promującej Cele...

„Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa. Wyniki Analizy ESG Spółek w Polsce 2017”

Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych

Zobacz wszystkie

Recenzje książek

Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

Zobacz wszystkie

Multimedia

Rola łańcucha dostaw dla zrównoważonego rozwoju - [VIDEO]

Rola łańcucha dostaw dla zrównoważonego rozwoju - [VIDEO]

Zobacz wszystkie