Artykuł ekspercki

Należyta staranność w łańcuchu dostaw zyskuje na znaczeniu

5 marca 2024

Daniel Kiewra, główny ekspert ds. klimatu i energii w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na łamach publikacji Trendbook 2024 wskazał m.in. na rosnące znaczenie zrównoważonych rozwiązań w zakresie łańcucha wartości.

— Łańcuchy wartości znajdują się poza podstawową działalnością firmy, więc stwarzają jedną z najwyższych ekspozycji na zgodność z ESG i generują szereg ryzyk dla firmy.

Publikacja dostępna tutaj»

Autorzy

dr Daniel Kiewra

dr Daniel Kiewra

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lutego 2022, odpowiedzialny m.in. za rozwój projektów badawczych i edukacyjnych.

Ekonomista i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie analiz finansowych i strategicznych. Współautor publikacji dla polskich i europejskich partnerów społecznych związanych z polityką przemysłową, rynkiem pracy i dialogiem społecznym.

Ekspert od polityk transformacji energetycznej (w tym sprawiedliwej transformacji), strategii klimatycznych i dekarbonizacji przemysłu oraz zrównoważonego rozwoju. Uczestnik licznych projektów (w tym badawczych) realizowanych we współpracy z: administracją publiczną na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, sektorem prywatnym, stowarzyszeniami biznesowymi, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi i filantropijnymi.

Absolwent i były wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.