Aktualności Karty Różnorodności

SheWorks – czyli job shadowing według Sodexo

12 czerwca 2019

Jedynym z priorytetów Sodexo – w skali globalnej, jak i lokalnej – pozostaje dążenie do równowagi płci. W ramach obecnej struktury polskiego oddziału firmy – kobiety stanowią ponad 60% całości załogi. Odsetek ten odpowiada również składowi Zarządu. W ramach działalności firmy z obszaru pojmowanego jako różnorodność i integracja (Diversity & Inclusion) organizowane są inicjatywy rozwojowe…

„Wcale tak bardzo się nie różnimy, prawda?”

11 czerwca 2019

Blisko 5 mln Polaków doświadcza niepełnosprawności. Co 6-8 osoba mijana na ulicy ma dostrzegalną lub częściej – niewidoczną niepełnosprawność. Jakie są ich potrzeby? Jakie mają oczekiwania jako pracownicy, klienci? Santander Bank Polska realizuje kampanię informacyjną „Wcale tak bardzo się nie różnimy, prawda?” W Polsce blisko 15% społeczeństwa stanowią osoby z niepełnosprawnością. W całej Unii Europejskiej…

Enea zatrudni we współpracy z PFRON osoby z niepełnosprawnościami

11 czerwca 2019

Enea przystąpiła do pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Praca – Integracja”. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długoterminowe bezrobocie. Enea i PFRON podpisały w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie, na mocy którego obie strony zobowiązują się do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością….