Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, w związku z czym „trzeci sektor” znajduje się w kręgu zainteresowania i aktywności FOB.

Zaangażowanie FOB w kontekście „trzeciego sektora” polega na:

  • włączeniu w prace Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Federacja zrzesza organizacje z całej Polski, prowadzące swoją działalność na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, także organizacje wspierające.
  • dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym współpracy z biznesem w odniesieniu do CSR poprzez publikacje, wystąpienia, szkolenia.
  • współpracy z organizacjami działającymi na rzecz promowania zagadnień i aktywności powiązanej z CSR (troska o środowisko naturalne, prawa człowieka i inne)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem współpracy z NGOsami w Raporcie społecznym FOB.

Organizacjom pozarządowym zainteresowanym współpracą z biznesem polecamy zapoznanie się z następującymi publikacjami/analizami:

Jednocześnie Informujemy, że FOB nie prowadzi pośrednictwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi partnerów i/lub sponsorów a firmami.