Ludzie FOB - poznaj nas

Zarząd

Robert Adamczyk

Członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Ekspert Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju opracowującej Europejską Taksonomię. Członek EFRAG Sustainability Reporting Technical Expert Group.

zobacz profil

Joanna Gorczyca

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PZU. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz programów i polityk zaangażowania społecznego.

zobacz profil

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Liderka, ekspertka, menedżerka, pasjonatka, trenerka i wykładowczyni z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie praktyki zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG i zrównoważonych finansów.

zobacz profil

Monika Kulik

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Monika Kulik jest ekspertem ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiadała min. za kreowanie i  prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami  z zakresu CSR w firmie.

zobacz profil

Waldemar Olbryk

Członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezes zarządu Archicom S.A. Od lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce.

zobacz profil

Irena Pichola

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Irena Pichola posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie strategicznym ESG. W 2021 r. została uhonorowana jako jedna z 25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce.

zobacz profil

Michał Popiołek

Członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dyrektor Zarządzający ds. Bankowości Globalnej i Inwestycyjnej mBanku. Od ponad 28 lat jest związany z obszarem bankowości inwestycyjnej.

zobacz profil

Komisja rewizyjna

Przemysław Oczyp

Członek komisji rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego, ESG, KPMG w Polsce

zobacz profil

Bartek Remisko

Członek komisji rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kurator literatury i projektów polsko-żydowskich w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku.

zobacz profil

Tomasz Trabuć

Członek komisji rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Doradca ds. komunikacji strategicznej i kryzysowej w SOS Children’s Villages International.

zobacz profil

Zespół

dr Karolina Adamska-Woźniak

Dyrektorka zarządzająca

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się zarządzaniem pracą zespołu FOB oraz kluczowymi programami i projektami FOB. Odpowiedzialna za finanse, kadry i działalność operacyjną oraz za współpracę z ekosystemem forum.

zobacz profil

dr Daniel Kiewra

Główny ekspert ds. klimatu i energii

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialny m.in. za rozwój projektów badawczych i edukacyjnych.

zobacz profil

Karol Krzyczkowski

Starszy menedżer projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, administrator serwisów internetowych. Animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB.

zobacz profil

Irena Madej

Menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się koordynowaniem programu Karty Różnorodności oraz współpracą z organizacjami europejskimi. Dołączyła do zespołu FOB w kwietniu 2023 roku.

zobacz profil

Miłosz Marchlewicz

Dyrektor ds. komunikacji

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje zespołem komunikacji i promocji. Odpowiada za tworzenie i realizację strategii komunikacji FOB, w tym poszczególnych programów, projektów i wydarzeń organizacji. Odpowiada za relacje z mediami.  Zaangażowany we współpracę z kluczowymi interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi.

zobacz profil

Olga Moskalewicz-Lewandowska

Starsza menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od września 2023. Zajmuje się przede wszystkim koordynacją projektu Chapter Zero Poland.

zobacz profil

Aleksandra Piasek

Menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od maja 2023. Zajmuje się współpracą z firmami w ramach Programu Partnerstwa FOB.

zobacz profil

Leszek Stefaniak

Menedżer projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2022 roku. Zajmuje się współpracą z firmami w ramach Programu Partnerstwa FOB oraz koordynacją Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

zobacz profil

Marzena Strzelczak

Doradczyni zarządu ds. DEI

W FOB odpowiada za nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi w ramach Karty Różnorodności. Prowadzi szkolenia i reprezentuje FOB podczas wydarzeń o tematyce DEI, koordynuje projekt badawczy Diversity IN Check Creative, wspiera zarząd w realizacji misji FOB.

zobacz profil

Milena Szabłowska-Kurzac

Menedżerka ds. finansowo-kadrowych

Zapewnia wsparcie zespołu w obszarach: zarządzanie finansami, dokumentacja kadrowa oraz koordynacja umów z Partnerami FOB.

zobacz profil

Anna Szczerbaczewicz-Korzeniowska

menedżerka projektów

Odpowiada za koordynację edukacyjnego programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Odpowiada także za działania powołanej w lipcu 2023 r. Karty Praw Dziecka w Biznesie. Jej zadaniem jest realizacja strategii komunikacji Karty Różnorodności.

zobacz profil

Kacper Wojtczak

Asystent ds. komunikacji i promocji

Do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączył jako stażysta w kwietniu 2023 r. Wspiera działania realizowane przez dział komunikacji FOB, zwłaszcza w zakresie obsługi redakcyjnej portalu Odpowiedzialnybiznes.pl oraz przygotowywania materiałów audiowizualnych.

zobacz profil

Stali współpracownicy i współpracowniczki

Adrianna Lepka

Współpracuje jako menedżerka projektów m.in. związanych z różnorodnością i wolontariatem.

zobacz profil

Zewnętrzni eksperci i ekspertki

Klaudia Borys

Ekspertka zewnętrzna

Ekspertka i praktyczka w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Zawodowo związana z tematyką ESG i zrównoważonego rozwoju od 2015 roku.

zobacz profil

dr Anna Jawor-Joniewicz

Ekspertka zewnętrzna

Ekonomistka, socjolożka, adiunkt w Pionie Zatrudnienia i Rynku Pracy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, ekspertka Instytutu Analiz Rynku Pracy, wykładowczyni zarządzania różnorodnością na podyplomowych studiach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

zobacz profil

dr Agata Rudnicka

Ekspertka zewnętrzna

Dołączyła do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako ekspertka zewnętrzna w 2014 roku. Od prawie dwóch dekad zaangażowana w działania na rzecz promocji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

zobacz profil

dr Jolanta Turek

Ekspertka zewnętrzna

Od października 2023 r. ekspertka zewnętrzna FOB. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania i jakości, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

zobacz profil