Ludzie FOB - poznaj nas

Zarząd

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności  i współpracę z Platformą Diversity Charters  przy Komisji Europejskiej. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku. Od czerwca 2022 r. członkini zarządu CSR Europe.

zobacz profil

Joanna Gorczyca

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PZU. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz programów i polityk zaangażowania społecznego.

zobacz profil

Monika Kulik

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Monika Kulik jest ekspertem ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiadała min. za kreowanie i  prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami  z zakresu CSR w firmie.

zobacz profil

Irena Pichola

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Irena Pichola od 1 maja br. jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe).

zobacz profil

Izabela Rakuć-Kochaniak

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dyrektor ds. CSR oraz Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska.

zobacz profil

Katarzyna Teter

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Santander Bank Polska.

zobacz profil

Zespół

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności  i współpracę z Platformą Diversity Charters  przy Komisji Europejskiej. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku. Od czerwca 2022 r. członkini zarządu CSR Europe.

zobacz profil

Patrycja Kamionek

menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się koordynowaniem programy Karty Różnorodności oraz współpracą z organizacjami europejskimi. Dołączyła do zespołu FOB w kwietniu 2021 roku.

zobacz profil

dr Daniel Kiewra

menedżer projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialny m.in. za rozwój projektów badawczych i edukacyjnych.

zobacz profil

Agnieszka Kłopotowska

menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od kwietnia 2016. Swoje zainteresowania tematyką CSR zaczęła rozwijać podczas stażu w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie, gdzie wspierała dział zajmujący się wprowadzaniem zasad rozwoju zrównoważonego w krajach nadbałtyckich.

zobacz profil

Karol Krzyczkowski

starszy menedżer projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, administrator serwisów internetowych, realizator transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB.

zobacz profil

Miłosz Marchlewicz

menedżer promocji, komunikacji i projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje zespołem komunikacji i promocji. Odpowiada za planowanie i realizację strategii komunikacji FOB, obejmującej m.in. media relations i rozwój mediów własnych organizacji. Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prowadzi zajęcia o CSR, ESG i zrównoważonym rozwoju na uczelniach wyższych.

zobacz profil

Marcin Milczarski

menedżer projektów

Do Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączył w kwietniu 2022 roku. Odpowiada za szeroko rozumianą współpracę z biznesem w ramach Programu Partnerstwa, w tym m.in. za planowanie i organizację wydarzeń merytorycznych, promowanie dobrych praktyk CSR oraz opracowywanie i redakcję publikacji branżowych.

zobacz profil

Joanna Pietrzyk

menedżerka projektów

Do Forum odpowiedzialnego Biznesu dołączyła w czerwcu 2022 r. Zajmuje się współpracą z firmami w ramach Programu Partnerstwa, odpowiada m. in. za relacje z obecnymi i przyszłymi partnerami, organizację wydarzeń, opracowywanie publikacji i raportów o tematyce CSR/ESG.

zobacz profil

Sergiej Podus

koordynator projektów

Do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączył w lutym 2019 roku. W FOB odpowiada za realizację contentu video i promocję działalności CSR przez nowe media. Jest m.in. realizatorem projektu wideo #OdPOWIEDZialnie.

zobacz profil

Leszek Stefaniak

menedżer projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2022 roku. Zajmuje się współpracą z firmami w ramach Programu Partnerstwa FOB oraz koordynacją Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

zobacz profil

Marta Tittenbrun

menedżerka promocji i komunikacji

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspiera pracę nad tworzeniem oraz realizacją strategii działań komunikacyjno-promocyjnych. Jest współodpowiedzialna za m.in. prowadzenie mediów FOB (portal, social media, newslettery).

zobacz profil

Izabela Zielińska

starsza menedżerka ds. finansowo-kadrowych

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2015 zapewnia wsparcie zespołu w obszarach: zarządzanie finansami, dokumentacja kadrowa oraz koordynacja umów  z Partnerami FOB.

zobacz profil

Stali współpracownicy i współpracowniczki

Adrianna Lepka

Współpracuje jako menedżerka projektów m.in. związanych z różnorodnością i wolontariatem.

zobacz profil

Zewnętrzni eksperci i ekspertki

dr Anna Jawor-Joniewicz

ekspertka zewnętrzna

Ekonomistka, socjolożka, adiunkt w Pionie Zatrudnienia i Rynku Pracy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, ekspertka Instytutu Analiz Rynku Pracy, wykładowczyni zarządzania różnorodnością na podyplomowych studiach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

zobacz profil

Elwira Gross-Gołacka

ekspertka zewnętrzna

Doktor nauk ekonomicznych, ekspertka FOB od października 2017. Wieloletni praktyk w pisaniu, realizacji i zarządzaniu projektami dotyczącymi problematyki zarządzania organizacjami, rynku pracy i CSR. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania organizacjami w tym zarządzania różnorodnością, CSR i zarządzania jakością.

zobacz profil

dr hab. Izabela Warwas

ekspertka zewnętrzna

Ekspertka Forum Odpowiedzialnego od października 2017, specjalizująca się w temacie zarządzania wiekiem w miejscu pracy.

zobacz profil

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka

ekspertka zewnętrzna

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Od czerwca 2018 roku ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu w dziedzinie CSR.

zobacz profil

dr Agata Rudnicka

ekspertka zewnętrzna

Od kwietnia 2014 ekspertka zewnętrzna FOB. Problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego zajmuje się od ponad 14 lat.

zobacz profil