Współpraca z biznesem

Biznes to kluczowy interesariusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do współpracy zapraszamy firmy, które konsekwentnie i długofalowo prowadzą biznes w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważony rozwój. A jednocześnie traktują strategiczne podejście do czynników ESG jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Nasza sieć skupia organizacje, które chcą rozwijać się w oparciu o najważniejsze trendy i ekspercką, praktyczną wiedzę na tematy ważne dla biznesu.

Program Partnerstwa

Program Partnerstwa to flagowy program FOB – największej i najdłużej działającej w Polsce organizacji zajmującej się tematyką ESG, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

Program skupia liderów swoich branż, którzy dzięki udziałowi w inicjatywie i współpracy z gronem ekspertów_ek podnoszą swoje kompetencje w zakresie ESG i podejmują wspólne działania wspierające zrównoważoną transformację biznesu. ,

Tworzymy wartość poprzez trzy filary Programu Partnerstwa FOB:

  • dostęp do wiedzy i narzędzi,
  • rozwijanie partnerstw, budowanie relacji i zaangażowania,
  • budowanie przewagi konkurencyjnej.

Do współpracy w ramach Programu Partnerstwa FOB zapraszamy firmy, które konsekwentnie i długofalowo prowadzą biznes w sposób odpowiedzialny, wspierając  zrównoważony rozwój. A jednocześnie traktują strategiczne podejście do czynników ESG jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej.

Nasza sieć skupia  organizacje, które chcą rozwijać się w oparciu o najważniejsze trendy i ekspercką, praktyczną wiedzę na tematy ważne dla biznesu.

Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu otrzymują także dostęp do specjalnego, zamkniętego portalu. W Strefie Partnerów znajdują się m.in. baza wiedzy z materiałami o najważniejszych regulacjach, trendach i narzędziach z obszaru ESG, kalendarz spotkań dla Partnerów (w tym szkoleń), współpracy międzynarodowej FOB oraz możliwości udziału w naszych projektach.

Dowiedz się więcej, jak Twoja firma może dołączyć do grona Partnerów FOB

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.

W Polsce koordynatorem Karty jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Polska edycja Karty została zainaugurowana w lutym 2012 roku. Do karty przystąpić może każdy pracodawca, niezależnie od formy prawnej. Więcej o podpisaniu Karty Różnorodności tutaj >>

Dowiedz się więcej na temat Karty Różnorodności

Zostań sygnatariuszem Karty

Targi Idei ESG

16 kwietnia zapraszamy na Targi Idei ESG – nową formułę cyklicznego wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, o utrwalonej renomie w świecie ESG. Poruszymy najbardziej aktualne i istotne tematy z perspektywy biznesu.

Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym oraz oczekiwaniom interesariuszy uznaliśmy, że dziesiąta edycja naszego cyklicznego wydarzenia to dobry moment na zmianę formuły uprzednio: Targów CSR.

Kładąc nacisk na merytorykę i networking – kluczowe wartości wydarzenia – 16 kwietnia br. zapraszamy na spotkanie nastawione na wymianę wiedzy, refleksji i dobrych praktyk wokół ważnych dla biznesu zagadnień w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ścieżki tematyczne tegorocznej Konferencji “Targi Idei ESG” poświęcone są najbardziej aktualnym, istotnym z perspektywy firm kwestiom:

  • bioróżnorodności,
  • prawa człowieka i należyta staranność,
  • raportowanie ESG i zrównoważone finanse.

Dowiedz się więcej o konferencji „Targi Idei ESG”

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa mająca na celu upowszechnianie tematyki raportowania ESG. Zgłoszenia mogą nadsyłać firmy i organizacje posiadające swoją siedzibę na terenie Polski, których raporty zostały wydane w języku polskim i dotyczą działań realizowanych na terenie naszego kraju.  Konkurs odbywa się od 2007 roku, a jego organizatorami w Polsce są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

Dowiedz się więcej na temat Konkursu