Współpraca z biznesem

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu postrzegamy przedsiębiorstwa, zarówno prywatne jak i państwowe, jako naszego głównego partnera. Dążymy do włączenia tych podmiotów w nasze działania tworząc efekt synergii i kreując wartość dodaną.

We współpracy z biznesem szczególny nacisk kładziemy na trzy obszary: Program Partnerstwa, Kartę Różnorodności oraz Targi CSR. Jednocześnie realizujemy wspólnie szereg nieco mniejszych projektów: konferencji, spotkań i szkoleń, a także wydajemy liczne publikacje.

Program Partnerstwa

Jest to kompleksowy program współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Firmy przyłączając się do programu stają się częścią społeczności, ruchu promującego odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przyjmując firmę do grona Partnerów, Forum opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego tematu w Polsce.

Na Program Partnerstwa składają się dwa poziomy współpracy w zależności od zaawansowania firmy w projektach związanych z odpowiedzialnym biznesem oraz od stopnia zaangażowania we współpracę z Forum. Partnerami Strategicznymi mogą zostać firmy, które mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a wraz z przystąpieniem do grona Partnerów Strategicznych Forum, zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei w Polsce. Partnerzy Wspierający z kolei to firmy i instytucje, które dzieląc się z Forum swoją wiedzą i narzędziami, wspierają je w profesjonalnym i sprawnym zarządzaniu stowarzyszeniem.

Przystąp do programu Partnerstwa

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w 24 krajach Unii Europejskiej. Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.

W Polsce koordynatorem Karty jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Polska edycja Karty została zainaugurowana w lutym 2012 roku. Do karty przystąpić może każdy pracodawca, niezależnie od formy prawnej. Więcej o podpisaniu Karty Różnorodności tutaj >>

Dowiedz się więcej na temat Karty Różnorodności

Zostań sygnatariuszem Karty

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego. Jest skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Zgłoszenia mogą nadsyłać instytucje posiadające swoją siedzibę na terenie Polski, których raporty zostały wydane w języku polskim i dotyczą działań realizowanych na terenie naszego kraju.  Konkurs odbywa się od 2007 roku, a jego organizatorami w Polsce są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

Dowiedz się więcej na temat Konkursu

Targi CSR

Targi CSR to wydarzenie, które cyklicznie, raz na dwa lata promuje najlepsze dobre praktyki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce. Wystawcami są nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również małe, innowacyjne start-upy, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe. Przyciągają wystawców z całej Polski, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z CSR w naszym kraju. 8. Targi CSR odbędą się w formule online.

Zostań wystawcą lub uczestnikiem Targów CSR

Ranking Odpowiedzialnych Firm

Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację wyników zaś odpowiada firma Deloitte, a partnerem medialnym pozostaje Dziennik Gazeta Prawna. Technologicznie ranking wspiera Concret Consulting, właściciel marki SMART CSR. Autorami Rankingu Odpowiedzialnych Firm są Profesor Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca.

Dowiedz się więcej o Rankingu