Jak zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności

Kto może zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności?

Każda firma, organizacja, instytucja oraz jednostka administracji publicznej, każdy pracodawca może zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. 

Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz świata akademickiego.

Czy dołączenie do grona sygnatariuszy jest płatne?

Od stycznia 2019 roku przystąpienie do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności wiąże się w przypadku firm: dużych (powyżej 250 pracowników) oraz średnich (50-250 pracowników) z jednorazową opłatą w wysokości odpowiednio: 4,5 tys. zł + VAT oraz 2,5 tys. zł + VAT.

Pobierz prezentację ze szczegółami >>

Opłat nie ponoszą firmy małe, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) .

Organizacje, które zdecydują się dodatkowo wesprzeć finansowo projekt otrzymają tytuł Sygnatariusza Wspierającego Kartę Różnorodności w Polsce (przyznawane na rok) oraz dodatkowe korzyści.

Poznaj szczegóły >>

Co trzeba zrobić, aby zostać sygnatariuszem?

 • Aby zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce należy wypełnić formularz online.
 • Formularz służy tylko i wyłącznie do celów statystycznych, jego wynik nie ma na celu weryfikacji organizacji przystępującej do Karty. Jego wyniki nie będą nigdzie upubliczniane w powiązaniu z daną organizacją.
 • Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w ciągu 10 dni z  dalszymi informacjami.

Co należy zrobić, aby zostać Sygnatariuszem Wspierającym?

 • Aby zostać Sygnatariuszem Wspierającym Kartę Różnorodności w Polsce należy wypełnić formularz online, zaznaczając odpowiednie pole w pytaniu o status sygnatariusza.
 • Formularz służy tylko i wyłącznie do celów statystycznych, jego wynik nie ma na celu weryfikacji organizacji przystępującej do Karty. Jego wyniki nie będą nigdzie upubliczniane w powiązaniu z daną organizacją.
 • Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w ciągu 10 dni z  dalszymi informacjami oraz z zapytaniem
 • Należy uiścić opłatę w wysokości 4500 zł + VAT (w przypadku firm: dużych – powyżej 250 pracowników) lub 2 500 zł + VAT (w przypadku firm średnich, 50-250 pracowników)  Dowiedz się więcej

Kiedy następuje ogłoszenie nowych sygnatariuszy?

Nowi Sygnatariusze Karty Różnorodności zostają dopisywani do listy sygnatariuszy (dostępnej tutaj) po złożeniu i akceptacji formularza zgłoszeniowego, z datą podpisania Karty Różnorodności.

Dlaczego moja organizacja/firma/instytucja powinna podpisać Kartę Różnorodności?

Dołączając do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności pracodawca wyraża swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu w danej organizacji czy firmie. Dołączając do prestiżowego grona sygnatariuszy staje się również ambasadorem tematu w swoim środowisku. Wyraża tym samym gotowość na wprowadzenie zapisów Karty oraz zobowiązuje się do wprowadzenia polityk antydyskryminacyjnej i antymobbingowej oraz zarządzania różnorodnością w swojej organizacji czy firmie.

Podpisanie Karty Różnorodności oznacza:

 • dołączenie do międzynarodowego grona organizacji pozostających pod patronatem Platformy Europejskich Kart Różnorodności Komisji Europejskiej (EC Diversity Charter Platform)
 • pokazanie otwartości i szacunku pracodawcy wobec różnorodnych pracowników, wzmocnienie dialogu nt różnorodności wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • dołączenie do grona organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodności w Polsce,
 • włączenie się w procesy wyznaczenia trendów w zarządzaniu różnorodnością i polityką równych szans;
 • wzmocnienie wizerunku organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w temat równego traktowania w miejscu pracy,
 • możliwość szerokiej współpracy międzysektorowej (biznes – administracja publiczna – NGO),
 • przełożenie zapisów Karty na realne działania,
 • zobowiązanie, które implikuje rewizję własnych polityk; wskaźniki do Karty Różnorodności pozwalają na lepsze monitorowanie zarządzania różnorodnością na poziomie operacyjnym, audytu oraz monitoringu działań w tym zakresie.

Jakie zobowiązania niesie ze sobą podpisanie Karty?

Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce zobowiązuje się do:

 • systematycznego wprowadzenia zapisów Karty do swojej organizacji w objętej perspektywie czasowej,
 • promocji Karty Różnorodności w Polsce wśród swoich interesariuszy, innych organizacji, firm, w mediach,
 • kontaktu z Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce – Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawach związanych z Kartą Różnorodności,
 • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej raz w ciągu roku na temat polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w firmie,
 • dzielenia się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością;

Podpisanie Karty Różnorodności odbywa się raz i jest ważne bezterminowo.

Korzyści przystąpienia do grona Karty Różnorodności dla firm średnich i dużych

Przystąpienie do

 • Karty Różnorodności 
Wiedza Komunikacja

 

Atrakcyjne zniżki

 

 • Przedstawienie możliwych scenariuszy wydarzenia związanego z podpisaniem Karty Różnorodności w firmie
 • Możliwość wystąpienia przedstawiciela Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas uroczystości podpisania Karty Różnorodności w firmie (w uzgodnionym terminie)
 • Dedykowany pamiątkowy Dyplom z datą przystąpienia do grona Sygnatariuszy Karty
 • Włączenie firmy do sieci organizacji uczących się i dzielących wiedzą nt. zarządzania różnorodnością
 • Dostęp do aktualnych badań, polskich i zagranicznych nt. zarządzania różnorodnością
 • Dedykowany newsletter
 • Możliwość udziału w bezpłatnych webinariach Karty Różnorodności (co najmniej 2 rocznie)
 • Możliwość  udziału w bezpłatnych spotkaniach Sygnatariuszy Karty Różnorodności (co najmniej 2 rocznie)
 • Rezerwacja dwóch miejsc dla Przedstawicielek/i organizacji na corocznym Ogólnopolskim Dniu Różnorodności 
 • Tytuł Sygnatariusza Karty Różnorodności
 • Bezpłatne korzystanie z materiałów wizualnych Karty Różnorodności
 • Możliwość  publikacji i promowania  dobrych praktyk firmy na portalu Karty Różnorodności i w kanałach Karty Różnorodności
 • 20% zniżki na indywidualne szkolenia na temat Karty Różnorodności i zarzadzania różnorodnością prowadzone przez ekspertów FOB
 • 10% zniżki na inne usługi realizowane przez FOB we współpracy z zewnętrznymi doradcami             i trenerami.

Korzyści z przystąpienia do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności dla małych firm, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa)

Opłaty Przystąpienie do

Karty Różnorodności 

Wiedza Komunikacja

 

Atrakcyjne zniżki

 

Bez opłat
 • Dedykowany pamiątkowy Dyplom z datą przystąpienia do grona Sygnatariuszy Karty
 • Możliwość wystąpienia przedstawiciela Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas uroczystości podpisania Karty Różnorodności w firmie (w uzgodnionym terminie, za zwrotem kosztów dojazdu)
 • Włączenie firmy do sieci organizacji uczących się i dzielących wiedzą nt. zarządzania różnorodnością
 • Dostęp do aktualnych badań, polskich i zagranicznych  nt. zarządzania różnorodnością
 • Newsletter
 • Możliwość udziału w bezpłatnych webinariach Karty Różnorodności (co najmniej 2 rocznie)
 • Możliwość  udziału w bezpłatnych spotkaniach Sygnatariuszy Karty Różnorodności (co najmniej 1 rocznie)
 • Rezerwacja jednego bezpłatnego miejsca dla Przedstawicielek/i organizacji na corocznym Ogólnopolskim Dniu Różnorodności
 • Tytuł Sygnatariusza Karty Różnorodności
 • Bezpłatne korzystanie z materiałów wizualnych Karty Różnorodności
 • Możliwość  publikacji i promowania  dobrych praktyk firmy na portalu Karty Różnorodności i w kanałach Karty Różnorodności
 • 20% zniżki na indywidualne szkolenia na temat Karty Różnorodności i zarządzania różnorodnością prowadzone przez ekspertów FOB
 • 10% zniżki na inne usługi realizowane przez FOB we współpracy z zewnętrznymi doradcami i trenerami.

Korzyści z obecności w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności dla wszystkich organizacji, które podpisały dokument do końca 2018 roku

Przystąpienie do Karty Różnorodności  Wiedza Komunikacja

 

Atrakcyjne zniżki

 

Sygnatariusze,  którzy podpisali Kartę Różnorodności do końca 2018 roku (bez opłat) firmy małe, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego (miasta, województwa).

 

 • Włączenie firmy do sieci organizacji uczących się i dzielących wiedzą nt. zarządzania różnorodnością
 • Dostęp do aktualnych badań, polskich i zagranicznych  nt. zarządzania różnorodnością
 • Newsletter
 • Możliwość udziału w bezpłatnych webinariach Karty Różnorodności (co najmniej 2 rocznie)
 • Możliwość  udziału w bezpłatnych spotkaniach Sygnatariuszy Karty Różnorodności (co najmniej 1 rocznie)
 • Rezerwacja jednego bezpłatnego miejsca dla Przedstawicielek/i organizacji na corocznym Ogólnopolskim Dniu Różnorodności
 • Tytuł Sygnatariusza Karty Różnorodności
 • Bezpłatne korzystanie z materiałów wizualnych Karty Różnorodności
 • Możliwość  publikacji i promowania  dobrych praktyk firmy na portalu Karty Różnorodności i w kanałach Karty Różnorodności
20% zniżki na indywidualne szkolenia prowadzone przez ekspertów FOB oraz

10% zniżki na inne usługi realizowane przez FOB we współpracy z zewnętrznymi doradcami i trenerami.

 

Sygnatariusze,  którzy podpisali Kartę Różnorodności do końca 2018 roku (bez opłat) firmy duże i średnie.

 

 • Dostęp do aktualnych badań, polskich i zagranicznych nt. zarządzania różnorodnością poprzez stronę Karty Różnorodności dedykowany newsletter (minimum 2 razy w roku).
 • Możliwość udziału w bezpłatnych webinariach Karty Różnorodności (1 rocznie) i w bezpłatnych spotkaniach Sygnatariuszy Karty Różnorodności  (1 rocznie) oraz otwartych konferencjach w miarę wolnych miejsc.
 • Tytuł Sygnatariusza Karty Różnorodności i bezpłatne posługiwanie się materiałami  wizualnymi Karty Różnorodności
5% zniżki na szkolenia prowadzone przez ekspertów FOB.