Jak dołączyć do Programu Partnerstwa?

Program Partnerstwa skierowany jest do firm, które podobnie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu widzą potrzebę prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

By przystąpić do elitarnego grona Partnerów Strategicznych, kluczowe jest prowadzenie przez firmę działań z zakresu CSR – nie tylko na poziomie globalnych wytycznych i programów, ale także ich lokalnego wdrażania.

Aby zostać Partnerem FOB należy spełnić określone kryteria (m.in. określony dorobek w zakresie odpowiedzialnego biznesu i chęć jego rozwijania, zobowiązanie do przestrzegania i szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu).

Zapraszamy do kontaktu. Przekażemy wszelkie informacje na temat procedury przyjęcia firmy.

Jak dołączyć do Programu Partnerstwa?

Ewa Wojciechowicz

menedżerka projektów

+48 663 020 358


Jak dołączyć do Programu Partnerstwa?

Katarzyna Mróz

menedżerka projektów

+48 695 123 100