Jak dołączyć do Programu Partnerstwa?

Program Partnerstwa skierowany jest do firm, które podobnie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu widzą potrzebę prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

By przystąpić do elitarnego grona Partnerów Strategicznych, kluczowe jest prowadzenie przez firmę działań z zakresu CSR – nie tylko na poziomie globalnych wytycznych i programów, ale także ich lokalnego wdrażania.

Aby zostać Partnerem FOB należy spełnić określone kryteria (m.in. określony dorobek w zakresie odpowiedzialnego biznesu i chęć jego rozwijania, zobowiązanie do przestrzegania i szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu).

Zapraszamy do kontaktu. Przekażemy wszelkie informacje na temat procedury przyjęcia firmy.

Jak dołączyć do Programu Partnerstwa?

Ewa Wojciechowicz

menedżerka projektów


Jak dołączyć do Programu Partnerstwa?

Katarzyna Mróz

menedżerka projektów