banner nagrody

Ludzie, którzy zmieniają biznes

Trwa nabór kandydatek i kandydatów do kolejnej edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W tym roku nagroda zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2019-2020.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu co dwa lata przyznaje nagrody dla osób z biznesu i środowiska okołobiznesowego, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniały się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

Osoby te wyróżniają się staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie.

Nabór zgłoszeń trwa do 2 sierpnia 2021 roku

W tym roku Nagrody przyznamy w dwóch obszarach – biznes i środowisko okołobiznesowe oraz w 5 kategoriach specjalnych, wybranych przez ekspertów FOB spośród najczęściej podejmowanych tematów w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2019-2020.

Na pytania odpowie

Nagroda “Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Marta Górska

menedżerka projektów

 

marta.gorska@fob.org.pl

+48 661 295 001