Konkursy FOB

Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizuje i patronuje konkursom, których celem jest nagradzanie zaangażowania we wdrażanie idei odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Polsce. Nie są to jedynie inicjatywy skierowane do firm, gdyż istotne dla promocji ESG jest poparcie również innych grup, jak środowisko akademickie czy media.

FOB każdego roku organizuje trzy kluczowe konkursy. Są one skierowane do przedstawicieli mediów, studentów i co najważniejsze biznesu. Jednakże ich formuła zakłada współudział szeregu innych osób i instytucji. Przekłada się to na wiarygodność i transparentność tych inicjatyw, co jest w oczach Forum Odpowiedzialnego Biznesu szczególnie ważne. Po za najważniejszymi wydarzeniami Forum patronuje szeregowi innych konkursów i rankingów.

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Chcąc promować idee raportowania społecznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wraz z PwC oraz SGS (dawniej CSR Consulting), zdecydowało się w 2007 roku na inaugurację konkursu Raporty Społeczne. Są w nim nagradzane najlepsze raporty społeczne firm, instytucji i organizacji pozarządowych wydane w poprzednim roku. Raporty są oceniane w trzech biorąc pod uwagę ich wiarygodność, kompletność i to jak są komunikowane interesariuszom.

Obecnie organizatorami Konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma Deloitte.

Dowiedz się więcej o konkursie

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” to pierwsze wyróżnienie w Polsce poświęcone w pełni docenieniu osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy zarówno przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu. Nagroda została ustanowiona w 2015 roku, czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Inicjatorem jej powołania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dowiedz się więcej o nagrodzie

Pióro Odpowiedzialności

Konkurs Pióro Odpowiedzialności skierowany jest do dziennikarzy i ekspertów, piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu. Są w nim nagradzane zarówno artykuły prasowe jak i teksty elektroniczne. Głównym celem konkursu jest promocja koncepcji ESG w mediach oraz podnoszenie wiedzy i kompetencji dziennikarzy w tym zakresie. Do tej pory odbyły się już cztery edycje konkursu.

Dowiedz się więcej o Piórze Odpowiedzialności

Ogólnopolski konkurs wiedzy o ESG

Co roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu Ligi organizuje konkurs wiedzy o ESG. Mogą wziąć w nim udział zarówno studenci_tki jak i licealiści_tki. Polega on na testach wiedzy oraz rozwiązaniu case’ a dotyczącego działań na rzecz ESG i zrównoważonego rozwoju. Udział w konkursie mogą wziąć studenci, studentki oraz uczniowie i uczennice szkół średnich. Dla zwycięzców czekają cenne nagrody.

Dowiedz się więcej o konkursie na stronie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu