Współpraca ze środowiskiem akademickim

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest silnie zaangażowane we współpracę ze środowiskiem akademickim. Od początku swojego istnienia organizacja dostrzegała potrzebę wykorzystania zarówno wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych, jak i energii studentów do rozwoju CSR w Polsce.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu dąży również do dostarczania środowisku akademickiemu odpowiedniej wiedzy i narzędzi służących do upowszechniania koncepcji CSR. Działamy wielotorowo, dostosowując się do wymagań zarówno studentów jak i wykładowców akademickich. Najważniejszymi z naszych publikacji są liczne raporty i analizy publikowane każdego roku przez FOB. Część z nich przygotowana jest szczególnie z myślą wykorzystaniu w czasie zajęć. Nie mniej istotne są liczne konferencje i panele dyskusyjne, w których bierzemy udział. FOB było również partnerem dwóch edycji studiów podyplomowych z zakresu CSR, które odbywały się na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie jesteśmy partnerem studiów podyplomowych „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości” w Szkole Głównej Handlowej (czytaj więcej >>).

Sprawdź z jakich darmowych publikacji możesz korzystać w swojej pracy

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, każdego roku, począwszy od 2004 roku realizuje program edukacyjny Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Jest on skierowany do studentów i studentek z całej Polski. To miejsce inspiracji, zaangażowania i kształcenia młodych ludzi. Jego celem jest edukacja z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w oparciu o szereg różnorodnych projektów. Najistotniejszym, bez wątpienia, jest Program Ambasadorów CSR.  Skupia on studentów i studentki, którzy zdobywają wiedzę o CSR poprzez warsztaty z osobami zawodowo zajmującymi się odpowiedzialnym biznesem.

Drugim elementem Ligi jest program grantowy „Pracownia działań lokalnych CSR”. Wspomaga on finansowo oraz merytorycznie przedsięwzięcia promujące wiedzę o odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu realizowane przez studentów i koła naukowe. Wspomniana już Akademia Odpowiedzialnego Biznesu jest największą konferencją dotyczącą CSR skierowaną do studentów i studentek w Polsce. To nie tylko szereg warsztatów, gier edukacyjnych, pokazów filmowych i spotkań z ekspertami. To także miejsce wymiany doświadczeń i pomysłów między firmami i studentami. W ramach LOB, każdego roku organizowany jest również konkurs wiedzy o CSR. Polega on na testach wiedzy oraz rozwiązaniu case’a dotyczącego działań na rzecz CSR i zrównoważonego rozwoju. W konkursie mogą wziąć również udział uczennice i uczniowie szkół średnich.

Ostatnim, najmniej formalnym, ale nie mniej ciekawym programem Ligi są Podwieczorki przy CSR, w czasie których w kawiarnianej atmosferze dyskutuje się o CSR. Gośćmi podwieczorków są praktycy i teoretycy, menedżerowie i właściciele firm, przedstawiciele małego, średniego i dużego biznesu, CSR-sceptycy oraz CSR-entuzjaści.

Dowiedz się więcej o Lidze Odpowiedzialnego Biznesu