Współpraca ze środowiskiem akademickim

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest silnie zaangażowane we współpracę ze środowiskiem akademickim. Od początku swojego istnienia organizacja dostrzegała potrzebę wykorzystania zarówno wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych, jak i energii studentów do rozwoju ESG w Polsce.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu dąży również do dostarczania środowisku akademickiemu odpowiedniej wiedzy i narzędzi służących do upowszechniania koncepcji ESG. Działamy wielotorowo, dostosowując się do wymagań zarówno studentów jak i wykładowców akademickich. Najważniejszymi z naszych publikacji są liczne raporty i analizy publikowane każdego roku przez FOB. Część z nich przygotowana jest szczególnie z myślą wykorzystaniu w czasie zajęć. Nie mniej istotne są liczne konferencje i panele dyskusyjne, w których bierzemy udział. FOB było również partnerem dwóch edycji studiów podyplomowych z zakresu ESG, które odbywały się na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie jesteśmy partnerem studiów podyplomowych „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości” w Szkole Głównej Handlowej (czytaj więcej »).

Sprawdź z jakich darmowych publikacji możesz korzystać w swojej pracy

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, każdego roku, począwszy od 2004 roku realizuje program edukacyjny Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Jest on skierowany do studentów i studentek z całej Polski. To miejsce inspiracji, zaangażowania i kształcenia młodych ludzi. Jego celem jest edukacja z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w oparciu o szereg różnorodnych projektów. Najistotniejszym, bez wątpienia, jest Program Ambasadorów. Skupia on studentów i studentki, którzy zdobywają wiedzę o ESG poprzez warsztaty z osobami zawodowo zajmującymi się odpowiedzialnym biznesem.

Dowiedz się więcej o Lidze Odpowiedzialnego Biznesu