Prowadzenie badań

Badania pozwalają lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, przewidzieć zmiany, a przede wszystkim lepiej odpowiadać na potrzeby społeczne. Badania są ważnym aspektem zarówno dla nas, jak i dla organizacji, z którymi współpracujemy.

Dlatego na bieżąco śledzimy analizy i raporty z badań wydawane przez różne instytucje, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Opisy najważniejszych badań znajdują się w Bazie Wiedzy o CSR w dziale Publikacje i Badania CSR.

Prowadzimy również własne badania dotyczące:

Opisy wszystkich badań znajdują się w dziale Publikacje FOB

Zachęcamy do kontaktu instytucje naukowe, firmy, organizacje pozarządowe czy osoby prywatne zainteresowane współpracą z nami w zakresie prowadzenia badań z obszaru społecznej odpowiedzialności organizacji (nie tylko biznesu) i zrównoważonego rozwoju.