Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa - rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce

Koordynator wolontariatu pracowniczego to jeden z zawodów przyszłości

Jednak wiedzy o tym jak zarządzać wolontariatem pracowniczym nie można w prosty sposób zdobyć. Dlatego postanowiliśmy przygotować to, od czego koordynatorzy wolontariatu pracowniczego, zarówno obecni, jak i przyszli, powinni zacząć – naszym zdaniem niezbędny zestaw wiedzy i dobrych praktyk, z którymi łatwiej będzie wspierać działania społeczne pracowników w firmach, organizacjach czy instytucjach.

W ramach projektu będziemy podnosili wiedzę i kompetencje zarówno obecnych koordynatorów wolontariatu pracowniczego, jak i osób, które chcą się w tym kierunku rozwijać zawodowo.

Nie tylko biznes

Wolontariat pracowniczy może działać we wszystkich podmiotach, w których istnieje relacja pracodawca – pracownik, czyli na przykład w:

 • organizacjach pozarządowych,
 • organach administracji publicznej i samorządach,
 • instytucjach podległych samorządom i administracji publicznej,
 • spółdzielniach socjalnych i podmiotach ekonomii społecznej,
 • uczelniach wyższych,
 • …i oczywiście w biznesie;

Czym jest wolontariat pracowniczy?

To działania polegające na inicjowaniu i wspieraniu przez pracodawcę działalności społecznej pracowników. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast pracodawca umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania.

Przeczytaj więcej w Encyklopedii CSR »

Czym jest wolontariat?

W ramach uczestniczenia w projekcie otrzymasz między innymi dostęp do kursu e-learningowego, w którym przybliżymy ci ten temat.

Zapoznaj się z materiałami video przykładowej lekcji, z której dowiesz się jak wolontariat opisuje Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Przykładowa lekcja z naszego e-learningu

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Koordynatorzy Wolontariatu Pracowniczego
Osoby aktywne zawodowo, odpowiedzialne za społeczną i obywatelską aktywizację współpracowników, działające w ramach swoich obowiązków zawodowych, chcące zdobyć, odświeżyć lub podnieść swoja wiedzę na temat wolontariatu pracowniczego, szukających inspiracji do nowych działań.
Przyszli Koordynatorami Wolontariatu Pracowniczego
Osoby, które chcą wykorzystać zdobytą w ramach projektu wiedzę w przyszłym wdrożeniu aktywności społecznych u swoich pracodawców lub chcą ją wykorzystać w inny sposób swoim rozwoju zawodowym.
Studenci i studentki
Wiążący swoją karierę zawodową z działalnością wokół tematu CSR, szukający wiedzy i możliwości rozwoju zawodowego w temacie współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Planowane działania

Wszystkie działania projektu będą prowadzone w formie on-line. Zaplanowaliśmy:

 • warsztaty,
 • webinaria,
 • konsultacje on-line,
 • dostęp do kursów e-learningowych,
 • newsletter informacyjny o najważniejszych wydarzeniach dotyczących wolontariatu pracowniczego w skali globalnej;

Dodatkowo w ramach projektu wydamy 2 bezpłatne publikacje.

Zobacz szczegółowy harmonogram projektu »

Szczegółowe informacje dotyczące uczestniczenia w poszczególnych wydarzeniach otrzymają tylko zarejestrowani uczestnicy. Jeśli chcesz wziąć w nich udział najpierw zgłoś się do projektu.

Obejrzyj webinarium informacyjne

Więcej informacji udzieli

wolontariat

Karol Krzyczkowski

menedżer projektów

 

karol.krzyczkowski@fob.org.pl

+48 601 658 008