Karta Praw Dziecka w Biznesie to nowa inicjatywa w Polsce. Ma zachęcić biznes do konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw. Została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi. Inicjatywa została objęta Patronatem Honorowym Rzeczniczki Praw Dziecka.

Posłuchaj, co myślą dzieci o Karcie Praw Dziecka w Biznesie »

Chcesz dołączyć do grona Sygnatariuszy? Wypełnij formularz!

Karta Praw Dziecka w Biznesie została spisana w oparciu o trzy obszary:

  • zobowiązania wewnątrz organizacji wobec osób zatrudnionych
  • zobowiązania kierowane na zewnątrz organizacji, wobec klientów i klientek, użytkowników i użytkowniczek usług i produktów
  • zobowiązania kierowane na zewnątrz organizacji, w łańcuchu wartości (zarówno upstream i downstream), wobec partnerów i partnerek biznesowych i społecznych.

Karta Praw Dziecka w Biznesie odnosi się do respektowania praw dzieci w szerokim kontekście oddziaływania przedsiębiorstw. Ma sprzyjać między innymi odpowiedzialnemu zatrudnianiu, tworzeniu miejsca pracy przyjaznego dla rodziców i wspieraniu ich w godzeniu ról społecznych. Porusza także kwestie odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów oraz usług adresowanych do dzieci. Ponadto akcentuje szczególną staranność przy tworzeniu materiałów komunikacyjnych, w których wykorzystywany jest wizerunek dziecka. Karta zobowiązuje firmy do wprowadzania odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Prawa dziecka to prawa człowieka

Nowe regulacje unijne dotyczące zarządzania zrównoważonym rozwojem – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) zwracają przedsiębiorstwom większą uwagę na respektowanie praw człowieka – w tym praw dziecka – w całym łańcuchu wartości. Oznacza to pojawienie się konkretnych wymogów dla firm w kwestii mitygacji i podejmowania działań naprawczych, jeśli dojdzie do naruszeń.

Karta została stworzona z uwzględnieniem zapisów znajdujących się w następujących dokumentach:

Jak Karta może pomóc organizacjom?

Poprzez Kartę i jej działania wspierające (kwestionariusz dla firm, dobre praktyki czy inne materiały edukacyjne) będziemy podpowiadać firmom, jak podejść do tego tematu kompleksowo – aby maksymalizować swój pozytywny wpływ i minimalizować ten negatywny. Jako suplement Karty posłuży kompendium wiedzy na temat respektowania praw dziecka w biznesie wraz z dobrymi praktykami firm, które takie działania już podejmują.

W jaki sposób przestrzeganie zapisów Karty będzie egzekwowane?

Karta Praw Dziecka w Biznesie jest dobrowolną deklaracją, której symboliczne i publiczne podpisanie będzie społecznym zobowiązaniem wobec interesariuszy. Firma zobowiązuje się, że będzie przestrzegać zawartych w tym dokumencie postanowień. Liczymy więc na pewną społeczną kontrolę.

Zobacz, jak pracowaliśmy nad stworzeniem Karty Praw Dziecka w Biznesie

Karta została zaprezentowana podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka działającego pod przewodnictwem posłanki Moniki Rosy. Kartę chcemy promować szeroko wśród partnerów FOB i innych firm, dla których idea zrównoważonego rozwoju i poszanowania praw człowieka jest ważna.

parallax

Kontakt

Karta Praw Dziecka w Biznesie

Anna Szczerbaczewicz-Korzeniowska

menedżerka projektów

 

anna.szczerbaczewicz@fob.org.pl

+48 669 510 483