Źródło profesjonalnych wypowiedzi eksperckich

PAP Biznes

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Forum to grono ekspertów i specjalistów z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Mogą być oni wsparciem w przygotowywaniu materiałów prasowych i audiowizualnych dotyczących zarówno tych zagadnień, jak i szeroko rozumianych zagadnień biznesowych, urbanistycznych i społecznych.

Źródło: PAP Biznes, Czy polskie firmy są społecznie odpowiedzialne?

Forum Odpowiedzialnego Biznesu oferuje dostęp do ekspertów zajmujących się następującymi zagadnieniami:

 • ogólnie koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • zrównoważonym rozwojem,
 • raportowaniem społecznym,
 • zrównoważonymi miastami,
 • slow life,
 • partnerstwem międzysektorowym,
 • różnorodnością w miejscu pracy,
 • wolontariat pracowniczy,
 • kwestiami środowiskowymi,
 • CSR w MŚP,
 • dialogiem z interesariuszami,
 • zagadnieniami etycznymi,
 • kwestią nadużyć i korupcji,
 • aktywnością studencką w kwestiach CSR,
 • promocją i komunikacją a CSR.

Zobacz, w jakich mediach wystapiliśmy >>

Zapraszamy do kontaktu z zespołem promocji i komunikacji

Źródło profesjonalnych wypowiedzi eksperckich

Miłosz Marchlewicz

menedżer promocji, komunikacji i projektów

 

milosz.marchlewicz@fob.org.pl

+48 721 296 197

Do pobrania