Artykuły eksperckie

15 września 2023

Rozwój sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jako szansa. Maria Krawczyńska-Kaczmarek o ESRS na łamach Gazety Finansowej

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Pomimo licznych wyzwań, w tym kosztów operacyjnych, związanych z rozpoczęciem procesu zbierania i raportowania danych ESG, jednolity standard raportowania ESRS oraz docelowo obowiązek weryfikacji zewnętrznej danych przyniosą w długim okresie zdecydowane korzyści. Raportujący będą w stanie w jednolity sposób dostarczać zebrane dane ESG w odpowiedzi na liczne zapytania i dla różnych użytkowników, którzy będą mieli komfort rzetelności zweryfikowanych danych, a jednocześnie możliwości porównywalności danych pomiędzy podmiotami

24 sierpnia 2023

Marzena Strzelczak o nierówności płci dla Kompendium Zrównoważonego Rozwoju

Marzena Strzelczak

Wykonując te same obowiązki na tych samych stanowiskach, kobiety muszą zarabiać tyle samo, co mężczyźni. Skorzystają na tym i biznes, i cała gospodarka. Ale na to, jak kobiety funkcjonują na rynku pracy, mają wpływ także: zasady systemu alimentacyjnego, opieki zdrowotnej czy regulacje dotyczące opieki nad dziećmi i dorosłymi osobami zależnymi. I choć to nie pracodawcy tworzą prawo, to świadomość tych zależności i ograniczeń może być punktem wyjścia do działań na rzecz ich zmiany

7 sierpnia 2023

Wybór nieruchomości biurowej a realizacja strategii zrównoważonego rozwoju – case study Grupy PZU i spółki biurowej Skanska

dr Agnieszka Koryś-Matusiak, Elżbieta Rotblum

1 czerwca 2022 roku PZU oficjalnie odebrał klucze do budynku PZU Park (poprzednio Generation Park Y) przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Tym samym przeprowadzka największej instytucji finansowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej stała się faktem. Grupa PZU przeniosła swoją siedzibę z  warszawskiego biurowca Tower do 140-metrowej wieży wybudowanej przez Skanska. Wcześniejsza lokalizacja, służąca PZU przez…

31 lipca 2023

Przedsiębiorcy odważnie inwestują w obszarze ESG. Maria Krawczyńska-Kaczmarek w DGP

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Tak liczne regulacje wynikają z praktycznego przełożenia porozumienia paryskiego na zobowiązanie dotyczące neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, podjęte w tamach New Green Deal. Zaliczyć do nich możemy m.in.: Taksonomię UE, CSRD, SFDR oraz regulacje dotyczące poszczególnych branż czy obszarów gospodarki, takich jak dyrektywa Single Use Plastic czy Farm to Fork Strategy, ale także zmiany w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i mechanizmu CBAM.

25 lipca 2023

Leszek Stefaniak z komentarzem dla Home&Market

Leszek Stefaniak

Obserwujemy coraz większe zainteresowanie interesariuszy treściami zawartymi w raportach niefinansowych. Kontrahenci, inwestorzy, konsumenci końcowi, a także organizacje społeczne i instytucje finansowe coraz częściej szukają w nich informacji, mogących wpłynąć na decyzję o nawiązaniu formy współpracy czy sfinansowaniu danej inwestycji. Tym samym firmy coraz mocniej akcentują działania ESG w prowadzonej działalności i coraz liczniej decydują się na tworzenie sprawozdań pozafinansowych.

24 lipca 2023

Czy biznes może chronić dzieci? Rzeczpospolita na temat Karty Praw Dziecka w Biznesie

Monika Kulik

Podpisując Kartę Praw Dziecka w Biznesie, firma zobowiązuje się, że będzie przestrzegać zawartych w tym dokumencie postanowień. Liczymy więc na pewną społeczną kontrolę. Wiele firm już prowadzi takie działania, ma np. programy rodzicielskie dla pracowników, politykę posługiwania się wizerunkiem dziecka w komunikacji, standardy bezpieczeństwa produktów czy usług, czy klauzule zabraniające wykorzystywania pracy dzieci w umowach dla dostawców.

24 lipca 2023

Nie ma dzieci, są ludzie. W Pulsie Biznesu o Karcie Praw Dziecka w Biznesie

Monika Kulik

Opracowana przez FOB, firmy partnerskie i organizacje społeczne Karta Praw Dziecka w Biznesie ma zachęcić do konkretnych działań na rzecz ochrony praw najmłodszych w całym łańcuchu wartości. W publikacji portalu Puls Biznesu z 19.07.2023, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Monika Kulik wyjaśnia, na czym polega nowy projekt.

24 lipca 2023

Strefa Biznesu o Karcie Praw Dziecka w Biznesie

Monika Kulik

Karta Praw Dziecka w Biznesie jest nową inicjatywą FOB-u, firm partnerskich i organizacji społecznych. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na podmiotowość osób najmłodszych. Deklaracja powstała w ramach projektu zobowiązuje do respektowania praw dziecka w obszarze pracowniczym, konsumeckim, marketingowym i sponsoringowym. W wypowiedzi dla portalu Strefa Biznesu, Monika Kulik – członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – przedstawia sczczegóły związane z Kartą Praw Dziecka. 

10 lipca 2023

Wywiad z Natalią Saratą, socjolożką, społeczniczką, trenerką antywypaleniową

Karol Krzyczkowski, Natalia Sarata

Co już wiemy o wypaleniu w wolontariacie? Czy jest to coś, na co trzeba szczególnie zwracać uwagę, pracując społecznie, czy raczej jest to na tyle rzadkie zjawisko, że nie ma co demonizować?

30 czerwca 2023

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym w praktyce – międzynarodowe przykłady a działania polskich przedsiębiorstw

Monika Sadkowska, Łucja Urbanowska, Katarzyna Średzińska

W swoim raporcie z 2022 roku naukowcy z działającego przy ONZ Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) podkreślili po raz kolejny pilność wyzwań, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Według analiz naukowych, jeśli przekroczymy granicę 1,5°C wzrostu średniej globalnej temperatury nawet tymczasowo, niektóre skutki zmian klimatycznych mogą okazać się nieodwracalne. Obserwowane już poważne konsekwencje dla ekosystemów lądowych, wodnych i przybrzeżnych są wynikiem wzrostu częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych: skrajnie wysokiej temperatury na lądzie i w oceanach, intensywnych opadów atmosferycznych, susz, pożarów, huraganów itp.

Typ artykułu

Obszar tematyczny