Współpraca międzynarodowa

Forum na arenie międzynarodowej

Ważne miejsce w działalności Forum zajmuje współpraca międzynarodowa. Dzięki zaangażowaniu w działalność na poziomie Unii Europejskiej udaje się nam przenosić do Polski nowe trendy, a  Polska staje się ważnym partnerem w unijnej dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Logo CSR Europe

Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie. Dzięki tej współpracy działalność Forum zyskała międzynarodowy wymiar. Przekłada się to na europejski charakter realizowanych programów i umożliwia korzystanie z dorobku innych europejskich organizacji. W ramach sieci CSR Europe Polska jako pierwszy kraj spoza Unii Europejskiej, włączyła się w Europejską Kampanię na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu 2005.

W maju 2008 roku Forum przystąpiło do Global Compact – inicjatywy  Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana, na rzecz promocji idei i zasad  społecznej  odpowiedzialności biznesu. Jest to największa i najważniejsza  inicjatywa  tego typu na świecie.  Przyłączając się do Global Compact  Forum znalazło  się w gronie ponad 5 tys. sygnatariuszy inicjatywy z ponad  120 krajów  świata. Wcześniej Forum współpracowało  z Global Compact  m.in. w 2006  roku przy projekcie „Rozmowy o dobrym biznesie”.

W maju 2009 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu podpisało porozumienie o współpracy z  World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce.

WBCSD to światowa organizacja zrzeszająca ponad 200 firm, postępujących zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, która wspólnie prowadzi działania na rzecz przyspieszenia transformacji systemowych niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W działania organizacji zaangażowani są CEOs największych firm świata oraz liderzy zrównoważonego rozwoju, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w zakresie szans i wyzwań związanych z dbaniem o klimat oraz walką z nierównościami w różnych sektorach gospodarczych na całym świecie. Do globalnej sieci organizacji należy ponad 70 krajowych rad biznesowych. Od 1995 r. WBCSD stanowi platformę współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, dostarczającą skuteczne rozwiązania biznesowe dla najistotniejszych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Forum jest jedynym przedstawicielem WBCSD w Polsce.

15 października 2019 r., podczas corocznego posiedzenia WBCSD, 24 organizacje biznesowe, reprezentujące ponad 2000 firm, ogłosiły deklarację lizbońską. To wspólna inicjatywa wspierająca zaangażowanie biznesu na rzecz sprostania globalnym wyzwaniom z zakresu ochrony bioróżnorodności. Wśród sygnatariuszy porozumienia jest także Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Było to jedno z pierwszych działań międzynarodowej koalicji Business for Nature,  zrzeszającej 50 organizacji z wielu krajów. Wraz z nimi FOB zachęca firmy do zaangażowania się i podjęcia działań na rzcz ochrony bioróżnorodności oraz zwiększenia ambicji państw w tym zakresie.

Więcej informacji o działaniach Business For Nature znaleźć można na stronie internetowej, Twitterze, Facebooku oraz Linkedinie.

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako pierwsza polska organizacja pozarządowa dołączyło do międzynarodowego grona Interesariuszy (Organizational Stakeholders) Global Reporting Initiative (OS GRI). Jest to organizacja tworząca spójne wytyczne dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, które są stosowane przez różne instytucje na całym świecie.

Jako OS GRI w Polsce, podobnie jak 600 takich partnerów w przeszło 60 krajach, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca organizacje do mierzenia i raportowania swoich ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wyników według międzynarodowych wytycznych. Status OS oznacza także dostęp do szeregu przywilejów, w tym udziału w spotkaniach nt. raportowania i najnowszych projektów GRI.

SDSN-MEMBER-logo

Jako pierwsza polska organizacja została członkiem Sieci Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Solutions Network, SDSN). W dniu 8 stycznia Komitet Wykonawczy sieci zaakceptował naszą kandydaturę. Sieć powstała w ONZ z inicjatywy Sekretarza Generalnego Ban-Ki Moona w 2012 roku. Jej działania skupiają się na mobilizowaniu globalnej wiedzy naukowej i technologicznej w celu promocji praktycznego rozwiązywania problemów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest także partnerem wspierającym Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo), które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Członkowie Partnerstwa chcą  wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji.