Analiza tematyczna „Cele Zrównoważonego Rozwoju – plan działań dla ludzi i planety”

Analiza tematyczna „Cele Zrównoważonego Rozwoju – plan działań dla ludzi i planety”

Autorzy: dr Robert Sroka, Marcin Grzybek,

Data i miejsce wydania: Warszawa 2015

W dniach 25–27 września 2015 roku w Nowym Jorku podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju zostały przyjęte nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla świata (Sustainable Development Goals). Cele są bardzo ambitne i nie można przejść obok nich obojętnie, gdyż dotyczą fundamentalnych zagadnień takich jak zapewnienie pokoju na świecie czy zdecydowana walka z biedą.

Jak przekonuje Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ, „Ta Agenda dotyczy wszystkich ludów, nikogo nie pomijając. Jest planem działań na rzecz eliminacji ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie, nieodwracalnie i raz na zawsze. Dąży do zapewnienia pokoju i dobrobytu oraz do powstania partnerstw, a sedno Agendy stanowią ludzie i nasza planeta. Zintegrowane, powiązane ze sobą i niepodzielne siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to cele dla wszystkich ludów. Obrazują one skalę, powszechność i ludzkie ambicje wyrażone w nowej Agendzie”.

Na drodze konsultacji zostało wyznaczonych 17 głównych celów podzielonych na 169 bardziej szczegółowych zadań. Nad celami pracowała Otwarta Grupa Robocza ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju, która została powołana podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 2012 roku. W skład Grupy weszło 30 przedstawicieli pięciu regionów ONZ. W wyznaczanie celów i zadań włączeni zostali również przedstawiciele biznesu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju będą realizowane przez kolejne piętnaście lat, począwszy od 1 stycznia 2016 roku. Ich osiągnięcie nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu.

Analiza tematyczna „Cele Zrównoważonego Rozwoju – plan działań dla ludzi i planety” (pdf)

Poznaj inne analizy tematyczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu