Zapytania ofertowe

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030, poszukujemy możliwości zrealizowania szkoleń dla kadry Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi zakresu planowanych szkoleń.

Oferty proszę przesyłać mailem na adres biuro@fob.org.pl do dnia 6.09.2021.