Pióro odpowiedzialności 2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło wyniki 11. edycji Pióra odpowiedzialności – konkursu dla dziennikarzy i ekspertów ESG. Wśród nagrodzonych tekstów znaleźli się autorzy i autorki, których artykuły opublikowane zostały na łamach: architekturaibiznes.pl, ICAN Management Review, Gazety Nienieodpowiedzialni, Obserwatorfinansowy.pl, Personel Plus, Tygodnika POLITYKA. Wyniki zaprezentowano 15 kwietnia br. podczas premiery 19. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Najlepsze teksty na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju wyłaniają jurorzy konkursu „Pióro odpowiedzialności”, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 11 lat. W skład jury wchodzą: dziennikarze, publicyści, profesorowie oraz prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu. Pełny skład jury w tegorocznej edycji konkursu dostępny jest na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/jury/.

Do obecnej edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę 147 artykułów, w tym 52 publikacje do kategorii „artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane”, 47 publikacji do kategorii „artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane” oraz 48 publikacji do kategorii tematycznej, która w tym roku dotyczy tekstów poświęconych pandemii i jej wpływowi na miejsca pracy.

Wyniki 11. konkursu Pióra odpowiedzialności

Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane

NAGRODA GŁÓWNA – Cezary Kowanda, „Covidowy ślad węglowy”, Tygodnik POLITYKA, 2020-12-23za niezwykle celne ukazanie nieoczywistych dla wszystkich strat dla środowiska naturalnego wynikających z pandemii. Jury doceniło wielowątkowość tekstu, a zarazem przystępną formę.

NAGRODA SPECJALNA – Magdalena Krukowska, „Oceny ESG wymagają ujednolicenia”, Obserwatorfinansowy.pl, 2020-10-20za konsekwentne, eksperckie zaangażowanie na rzecz rozwoju tematu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w polskich mediach. Jury wyróżniło przy tym tekst, poświęcony rosnącemu znaczeniu czynników ESG w biznesie.

WYRÓŻNIENIE – Adam Grzeszak, „Kuchenni rewolucjoniści”, Tygodnik POLITYKA, 2020-09-30za podjęcie tematu zmian w gastronomii wynikających z rozwoju branży food tech. Jury doceniło styl Autora oraz przedstawienie szeregu inspirujących przykładów.

WYRÓŻNIENIE – Kacper Kępiński, „Przestrzenie katastrofy klimatycznej: jadalne miasto”, www.architekturaibiznes.pl, 2020-09-23za przekonującą i oryginalną prezentację koncepcji miasta jako miejsca produkcji żywności, świeże spojrzenie na temat, połączenie dwóch zagadnień o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonej przyszłości.

Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane

WYRÓŻNIENIE – Dominika Sadowska, Małgorzata Wypych, „Mamy w firmie mobbing – i co dalej?”, Personel Plus, 2020-05-01za wskazanie szeregu rekomendacji i sposobów działania w sytuacji mobbingu oraz prezentację podjętego tematu w interesującej formie artykułu typu poradnikowego.

WYRÓŻNIENIE – prof. Krzysztof Obłój, „Marzenia i sens w zarządzaniu”, Gazeta Nienieodpowiedzialni, www.nienieodpowiedzialni.pl, 2020-03-02tekst nie przedstawia łatwych rozwiązań, zmusza do myślenia o roli norm i wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

WYRÓŻNIENIE – Małgorzata Nader, Magdalena Poradzka, „Silversi – piękna nazwa czy ukryty stygmat?”, Personel Plus, 2020-08-03za wskazanie trudności, z jakimi muszą się mierzyć osoby 50+ na rynku pracy. Tekst napisany w sposób ciekawy, z podaniem wielu przykładów, z perspektywy osób bezpośrednio zmagających się z przedstawionymi wyzwaniami.

Artykuł tematyczny „pandemia a miejsce pracy” – media elektroniczne i drukowane

NAGRODA GŁÓWNA – Joanna Koprowska, „Czas próby dla kobiet”, ICAN Management Review, ican.pl, 2020-12-21za podjęcie i rzetelne omówienie sytuacji kobiet na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych skutków pandemii dla ich rozwoju zawodowego; bardzo ważny temat przedstawiony w kompleksowy i ciekawy sposób.

WYRÓŻNIENIE – Stefan Bulaszewski, „Świetna firma na trudne czasy”, Personel Plus, 2020-07-01za trafną diagnozę wyzwań stojących przed pracodawcami w dobie pandemii i ich roli w przezwyciężaniu kryzysów.

– Gratuluję serdecznie laureatom i laureatkom nie tylko wyboru tematów: ważnych i aktualnych dla odpowiedzialnego biznesu i szerzej zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Także, umiejętności pokazania tych zagadnień w sposób, który może inspirować. To rola nie do przecenienia w upowszechnianiu i dojrzewaniu CSR w Polsce. Nie mniej gorąco dziękuję także jury, z którym mam przyjemność współpracować. Dyskusje toczone w tym gronie są zawsze bardzo ciekawe i angażujące, co pokazuje, że wybieramy teksty najlepsze z najlepszych. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z artykułami nagrodzonymi w tegorocznym konkursie – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.

Konkurs „Pióro odpowiedzialności”, skierowany do dziennikarzy i ekspertów poruszających w swoich tekstach zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, odbył się po raz 11. Konkurs organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jego celem jest wyłonienie najlepszych artykułów poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także nagrodzenie autorów poprzez przyznanie im statuetek  i dyplomów. Statuetki przygotowuje Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia SYNAPSIS. Więcej informacji: https://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/.