Artykuły eksperckie

6 czerwca 2024

Różnorodność w pracy a zaangażowanie zespołu

Marzena Strzelczak

W otwartych na różnorodność miejscach pracy uwzględnia się potrzeby, możliwości oraz ograniczenia kobiet i mężczyzn. Chodzi o to, żeby wykorzystać pełen potencjał wszystkich osób.

22 maja 2024

Potrzebne jest ujednolicenie danych ESG

Robert Adamczyk

Raportowanie ESG jest niezbędne w celu ukierunkowania finansów na zielone inwestycje. Nie jest czymś nowym, ale doszliśmy do etapu rozwoju, gdzie potrzebne jest ujednolicenie danych.

22 maja 2024

Raportowanie będzie się rozszerzało na kolejne podmioty 

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Raportowanie będzie się rozszerzało, jeśli chodzi o zakres. Spółki już objęte wymogami będą pytały o dane swoich dostawców, partnerów biznesowych i kontrahentów.

6 maja 2024

Skończyła się „zabawa w raportowanie”

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Transparentność i odpowiedzialność korporacyjna nabierają nowego znaczenia, a przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem adaptacji do nowych warunków raportowania zrównoważonego rozwoju.

19 marca 2024

Biznes odkrywa bioróżnorodność

Robert Adamczyk

Firmy będą musiały dużo dokładniej analizować i szacować ryzyka związane ze swoją działalnością, sprawdzając także, czy ich dostawcy nie szkodzą środowisku.

19 marca 2024

Nadchodzą zmiany w zakresie odpowiedzialności za raporty ESG

Robert Adamczyk

Najważniejsze w międzynarodowym raportowaniu jest zaufanie do informacji, klienta oraz podwykonawców. Dlatego standardy będą ewoluowały, a odpowiedzialność cywilnoprawna zarządów wzrośnie.

15 marca 2024

Co się dzieje w wolontariacie i wolontariacie pracowniczym? [prasówka #02/2024]

Karol Krzyczkowski

Czy każdy może zostać wolontariuszem? Gdzie się zgłosić? Które grupy potrzebują pomocy? Jak zdobyć granty na taką formę pomagania innym? Podpowiedzi w nowej prasówce.

5 marca 2024

Należyta staranność w łańcuchu dostaw zyskuje na znaczeniu

dr Daniel Kiewra

Łańcuchy wartości znajdują się poza podstawową działalnością firmy, więc stwarzają jedną z najwyższych ekspozycji na zgodność z ESG i generują szereg ryzyk dla firmy

9 lutego 2024

Kobiety 50+ na rynku pracy

Marzena Strzelczak

Widać rosnącą grupę pracodawców, którzy interesują się zatrudnieniem osób 50+. To przede wszystkim sektor usług opiekuńczych i handlu, natomiast w innych sektorach to jednak jeszcze kwestia przyszłości. Niestety, bo to ze stratą dla firm i pracowników, a szerzej – dla gospodarki i społeczeństwa.

24 stycznia 2024

Trendy ESG w 2024 roku

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Należy spodziewać się, że coraz więcej uwagi zostanie poświęcone tematyce należytej staranności, co oczywiście związane jest ze spodziewanym przyjęciem dyrektywy CSDD. Tym samym będzie rosła rola edukacji w ramach łańcuchów dostaw – czy szerzej – łańcuchów wartości. CSDDD swoimi zapisami obejmie przede wszystkim największych graczy na rynku, jednak pośrednio wpłynie także na funkcjonowanie wielu małych i średnich firm, stanowiących przecież znakomitą większość sektora przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej.

Typ artykułu

Obszar tematyczny