Podcast

#DiversityTalks 24 – Gdy HR nie nadąża za kreacją i sprzedażą – paradoks DEI w branży kreatywnej

“Gdy HR nie nadąża za kreacją i sprzedażą – paradoks DEI w branży kreatywnej” to tytuł panelu dyskusyjnego, który miał miejsce podczas listopadowej Gali Karty Różnorodności. Branża kreatywna, której istotą jest twórczość, to szczególny sektor gospodarki, również w kontekście różnorodności i równości w miejscu pracy. Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu FOB ds. DEI, rozmawiała z przedstawicielami_kami branży kreatywnej. W dyskusji udział wzięli_ły:

  • Sylwia Jedyńska, sustainability manager Group One,
  • Anna Kiedrzyńska-Tui, współzałożycielka Propsy PR
  • Ewa Sobiech, menedżerka ds. zaangażowania pracowników Philip Morris Polska
  • Paweł Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

Punktem wyjście do rozmowy były wyniki badania pilotażowego Diversity IN Check Creative. Przyjrzano się także kwestiom różnorodności w branży kreatywnej oraz wyzwaniom, jakie stoją obecnie przed tym sektorem. Okazuje się, że branża kreatywna jest jeszcze w tyle jeśli chodzi o rozwój pod względem tego, jakie miejsca pracy należy obecnie tworzyć.

Do 4. edycji badania Diversity IN Check dołączyliśmy specjalny suplement, który jest przeznaczony właśnie dla branży kreatywnej. Zachęcamy pracodawców do skorzystania z profesjonalnego narzędzia do weryfikacji poziomu dojrzałości organizacji w kontekście zarządzania różnorodnością.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu · #DiversityTalks 24 – Gdy HR nie nadąża za kreacją i sprzedażą – paradoks DEI w branży kreatywnej