Artykuły eksperckie

19 marca 2024

Biznes odkrywa bioróżnorodność

Robert Adamczyk

Firmy będą musiały dużo dokładniej analizować i szacować ryzyka związane ze swoją działalnością, sprawdzając także, czy ich dostawcy nie szkodzą środowisku

19 marca 2024

Nadchodzą zmiany w zakresie odpowiedzialności za raporty ESG

Robert Adamczyk

Najważniejsze w międzynarodowym raportowaniu jest zaufanie do informacji, klienta oraz podwykonawców. Dlatego standardy będą ewoluowały a odpowiedzialność cywilnoprawna zarządów wzrośnie.

15 marca 2024

Co się dzieje w wolontariacie i wolontariacie pracowniczym? [prasówka #02/2024]

Karol Krzyczkowski

Czy każdy może zostać wolontariuszem? Gdzie się zgłosić? Które grupy potrzebują pomocy? Jak zdobyć granty na taką formę pomagania innym? Podpowiedzi w nowej prasówce.

5 marca 2024

Należyta staranność w łańcuchu dostaw zyskuje na znaczeniu

dr Daniel Kiewra

Łańcuchy wartości znajdują się poza podstawową działalnością firmy, więc stwarzają jedną z najwyższych ekspozycji na zgodność z ESG i generują szereg ryzyk dla firmy

9 lutego 2024

Kobiety 50+ na rynku pracy

Marzena Strzelczak

Widać rosnącą grupę pracodawców, którzy interesują się zatrudnieniem osób 50+. To przede wszystkim sektor usług opiekuńczych i handlu, natomiast w innych sektorach to jednak jeszcze kwestia przyszłości. Niestety, bo to ze stratą dla firm i pracowników, a szerzej – dla gospodarki i społeczeństwa.

24 stycznia 2024

Trendy ESG w 2024 roku

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Należy spodziewać się, że coraz więcej uwagi zostanie poświęcone tematyce należytej staranności, co oczywiście związane jest ze spodziewanym przyjęciem dyrektywy CSDD. Tym samym będzie rosła rola edukacji w ramach łańcuchów dostaw – czy szerzej – łańcuchów wartości. CSDDD swoimi zapisami obejmie przede wszystkim największych graczy na rynku, jednak pośrednio wpłynie także na funkcjonowanie wielu małych i średnich firm, stanowiących przecież znakomitą większość sektora przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej.

21 stycznia 2024

Edukacja w łańcuchu wartości kluczem do sukcesu zrównoważonej transformacji

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Duże firmy będą wymagały szeregu wiarygodnych danych, za pomocą których będą mogły ocenić, czy np. ich dostawca stosuje odpowiednie praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju. Podmioty z sektora MŚP już dziś powinny więc przygotować się na potrzeby swoich partnerów biznesowych, zwłaszcza tych objętych bezpośrednio nowymi regulacjami dotyczącymi ESG.

22 grudnia 2023

Punkty zwrotne dla ESG w 2023 roku

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

W ubiegłym roku mogliśmy zaobserwować dużą dynamikę na polu regulacji ESG, zwłaszcza w odniesieniu do Unii Europejskiej. Wśród punktów zwrotnych warto wskazać na m.in. opublikowanie pierwszego zestawu ESRS, wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego ws. dyrektywy CSDD dotyczącej należytej staranności czy przyjęcie pozostałych czterech celów środowiskowych Taksonomii UE oraz opartego na niej standardu zielonych obligacji UE.

20 grudnia 2023

Planowanie wolontariatu w organizacji

Karol Krzyczkowski

Ustawa gwarantuje wolontariuszom określone świadczenia. Część z nich jest oznaczona jako świadczenie obowiązkowe, ale niektóre z nich zależą od dobrej woli organizatora, który może je zapewnić, ale nie musi tego robić. Dla potrzeb tego zestawienia wziąłem pod uwagę tylko „pakiet obowiązkowy”

19 grudnia 2023

Głos w debacie „Po wyborach. Najpilniejsze sprawy dla organizacji”

Karol Krzyczkowski

Czas i praktyka pokażą, czy zgodnie z deklaracjami, które zewsząd słychać, możemy oczekiwać, że wszyscy zostaniemy przynajmniej wysłuchani, a temat zmian w wolontariacie nie będzie spychany na dalszy plan.

Typ artykułu

Obszar tematyczny