Artykuły eksperckie

6 czerwca 2024

Różnorodność w pracy a zaangażowanie zespołu

Marzena Strzelczak

W otwartych na różnorodność miejscach pracy uwzględnia się potrzeby, możliwości oraz ograniczenia kobiet i mężczyzn. Chodzi o to, żeby wykorzystać pełen potencjał wszystkich osób.

22 maja 2024

Potrzebne jest ujednolicenie danych ESG

Robert Adamczyk

Raportowanie ESG jest niezbędne w celu ukierunkowania finansów na zielone inwestycje. Nie jest czymś nowym, ale doszliśmy do etapu rozwoju, gdzie potrzebne jest ujednolicenie danych.

22 maja 2024

Raportowanie będzie się rozszerzało na kolejne podmioty 

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Raportowanie będzie się rozszerzało, jeśli chodzi o zakres. Spółki już objęte wymogami będą pytały o dane swoich dostawców, partnerów biznesowych i kontrahentów.

6 maja 2024

Skończyła się „zabawa w raportowanie”

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Transparentność i odpowiedzialność korporacyjna nabierają nowego znaczenia, a przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem adaptacji do nowych warunków raportowania zrównoważonego rozwoju.

17 kwietnia 2024

Należyta staranność jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej

dr Daniel Kiewra

Od pewnego czasu podstawowy dyskurs w polskiej gospodarce obejmuje także w dużym stopniu tematykę ESG. Kwestie środowiskowe, społeczne oraz ładu organizacyjnego stały się istotnym filarem zrównoważonego rozwoju, kształtują zmianę strategii biznesowych firm i pozwalają budować ich konkurencyjność. Zmiany te napędzane są przede wszystkim wymogami regulacyjnymi obejmującymi m.in. Taksonomię UE czy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

19 marca 2024

Biznes odkrywa bioróżnorodność

Robert Adamczyk

Firmy będą musiały dużo dokładniej analizować i szacować ryzyka związane ze swoją działalnością, sprawdzając także, czy ich dostawcy nie szkodzą środowisku.

19 marca 2024

Nadchodzą zmiany w zakresie odpowiedzialności za raporty ESG

Robert Adamczyk

Najważniejsze w międzynarodowym raportowaniu jest zaufanie do informacji, klienta oraz podwykonawców. Dlatego standardy będą ewoluowały, a odpowiedzialność cywilnoprawna zarządów wzrośnie.

15 marca 2024

Co się dzieje w wolontariacie i wolontariacie pracowniczym? [prasówka #02/2024]

Karol Krzyczkowski

Czy każdy może zostać wolontariuszem? Gdzie się zgłosić? Które grupy potrzebują pomocy? Jak zdobyć granty na taką formę pomagania innym? Podpowiedzi w nowej prasówce.

5 marca 2024

Należyta staranność w łańcuchu dostaw zyskuje na znaczeniu

dr Daniel Kiewra

Łańcuchy wartości znajdują się poza podstawową działalnością firmy, więc stwarzają jedną z najwyższych ekspozycji na zgodność z ESG i generują szereg ryzyk dla firmy

9 lutego 2024

Kobiety 50+ na rynku pracy

Marzena Strzelczak

Widać rosnącą grupę pracodawców, którzy interesują się zatrudnieniem osób 50+. To przede wszystkim sektor usług opiekuńczych i handlu, natomiast w innych sektorach to jednak jeszcze kwestia przyszłości. Niestety, bo to ze stratą dla firm i pracowników, a szerzej – dla gospodarki i społeczeństwa.

Typ artykułu

Obszar tematyczny