Artykuł ekspercki

Nadchodzą zmiany w zakresie odpowiedzialności za raporty ESG

19 marca 2024

Członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Robert Adamczyk, zabrał głos w debacie „Biznes przestawia się na zrównoważone tory – czyli transformacja w duchu ESG” organizowanej „Rzeczpospolitą”. Robert Adamczyk wypowiedział się na temat zachodzących zmian legislacyjnych dotyczących odpowiedzialności zarządu za raporty ESG.

– Najważniejsze w międzynarodowym raportowaniu jest zaufanie do informacji, klienta oraz podwykonawców. Dlatego standardy będą ewoluowały a odpowiedzialność cywilnoprawna zarządów wzrośnie – mówi Robert Adamczyk.

Relacja z debaty jest dostępna tutaj»

Autorzy

Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyk ESG projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD – Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Robert pracował nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW) oraz Giełdą w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi Dla Praskiej Giełdy. Robert jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD.

Do 2004 roku Robert, był Dyrektorem Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins), dział który założył w 1997 roku. Robert jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych w tym ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Robert jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz assessorem środowiskowym i członkiem RICS Europe (Royal Instituation of Charted Surveyors). Robert specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej, miedzy innymi wymogów dyrektywy IED oraz prowadzeniu procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji pod kątem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych jak i Dyrektyw Unii Europejskiej.