Przewodnik po Taksonomii UE

Przewodnik po Taksonomii UE

Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE ma na celu wsparcie przedsiębiorstw oraz organizacji objętych zapisami rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Dokument ułatwia zrozumienie głównych wyzwań  i szans związanych z implementacją.

Przewodnik został opublikowany przez Komisję Europejską w j. angielskim w czerwcu 2023 r. Z uwagi na sygnały dotyczące zainteresowania polskojęzyczną wersję dokumentu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło się tłumaczenia Przewodnika. Publikacja została poddana weryfikacji przez ekspertów z Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE.

W związku z potrzebą aktualizacji części informacji zawartych w Przewodniku, eksperci MRiT dostosowali niektóre zapisy do obecnych realiów legislacyjnych. Dodatkowe informacje uwzględniono w przypisach i opatrzono notą „komentarz MRiT”.

Tłumaczenie stanowi efekt prac Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Publikacja jest dostępna tutaj»