Guide for European Diversity Month 2024

Guide for European Diversity Month 2024

Przewodnik Komisji Europejskiej po Miesiącu Różnorodności przedstawia pomysły promowania różnorodności i inkluzji w miejscu pracy. 

Publikacja zawiera paletę przykładowych działań jakie można wprowadzać wewnątrz organizacji, jak i te kierowane na zewnątrz.

Przedstawiono skrótowo wszelkie niezbędne informacje pozwalające zrozumieć idee Miesiąca Różnorodności. Poświęcono uwagę na przedstawienie tematów, które uwzględniają tematykę DEI wpasowujące się w agendę Miesiąca.

Raport jest dostępnyEU Diversity Month-Guide-2024_en