Castorama

Castorama Polska Sp. z o.o. działa w Polsce od 1995 roku. Pierwszy sklep otwarto w dniu 2 kwietnia 1997 roku i obecnie Castorama jest liderem na polskim rynku w branży home improvement, oferując towary do poprawy warunków mieszkaniowych zgodnie z misją Lepsze Domy, Lepsze Życie. Castorama pomaga klientom poprawiać jakość życia, oferując im coraz doskonalszą ofertę produktów i usług oraz inspirując do zmian w swoim otoczeniu. Castorama jest marką dostępną dla każdego, która umożliwia wszystkim poprawę warunków mieszkaniowych. Oferta Castorama pozwala na remont, a nawet wybudowanie domu, aranżację łazienki, kuchni, strefy przechowywania czy jego udekorowanie. Umożliwia zagospodarowanie ogrodu, jego pielęgnację oraz zbudowanie strefy relaksu i wypoczynku, zarówno na zewnątrz, jak i na tarasie czy balkonie. Kompleksowa oferta narzędzi zaspokaja potrzeby fachowców, wytrawnych majsterkowiczów i tych wszystkich, którzy chcą samodzielnie lub z pomocą dokonać mniejszych lub większych ulepszeń swoich domów i swojego otoczenia.

Odpowiedzialność społeczna Castorama to uwzględnianie w procesie decyzyjnym kwestii społecznych i środowiskowych oraz rozliczanie się z wpływu podejmowanych decyzji i działań na te obszary. Działania spółki są przejrzyste oraz etyczne i przyczyniają się do rozwoju zrównoważonego. Naszym celem jest wykroczyć poza ramy neutralności i robić „więcej dobrego” niż „mniej złego” dzięki aspiracji do bycia firmą Net Positive, czyli dającą środowisku więcej niż z niego zabierającą. Strategia Net Positive kładzie nacisk na rozwiązania, które wspomagają procesy korzystnego oddziaływania na otoczenie, rozwijają i umacniają umiejętności ochrony środowiska naturalnego i poprawiają jakość życia. Strategia Net Positive opiera się na czterech filarach: Drewno, Energia, Innowacje, Społeczności lokalne. Wybór został podyktowany wielkością wpływu wywieranego przez Castorama na poszczególne obszary, a w konsekwencji – możliwościami wniesienia pozytywnego wkładu.

Więcej na temat strategii odpowiedzialności społecznej można przeczytać na stronie www.castorama.pl

Zasady społecznej odpowiedzialności zawsze pełniły ważną rolę w działalności Castorama Polska. W 2015 roku organizacja postanowiła, podzielić się z interesariuszami swoimi osiągnięciami i planami w formie raportu. Castorama Polska traktuje Raport, jako podsumowanie dotychczasowych działań, ale także i jako zobowiązanie do tego, by w kolejnych latach jeszcze lepiej i skuteczniej wypełniać założone cele społeczne i środowiskowe.

Raport jest dostępny na stronie www.castorama.pl

Informacje od Partnera

31 stycznia 2020

W #OdPOWIEDZialnie Castorama o wsparciu społeczności lokalnych

W najbliższych odcinkach cyklu #OdPOWIEDZialnie eksperci firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu poruszą tematy społeczne oraz wskażą, jak podmioty biznesowe mogą odpowiadać na wyzwania stojące przed ich interesariuszami. W tym odcinku został poruszony temat wspierania społeczności lokalnych. 

12 grudnia 2019

Dobre domy zmieniają życie ludzi. Castorama powołała Fundację GoodHome

Dobry dom jest niezbędny dla ludzkiego życia, godności, zdrowia i szczęścia. Dla wielu osób nawet taka przestrzeń wydaje się być nieosiągalnym marzeniem. Dlatego Castorama Polska postawiła sobie za cel pomoc tak wielu osobom, jak to tylko będzie możliwe w poprawie warunków mieszkaniowych i tworzeniu dobrych domów. Do realizacji tego celu spółka powołała Fundację Castorama GoodHome, która właśnie oficjalnie rozpoczyna działalność.

6 grudnia 2019

Castorama przyspiesza z cyfrowymi inwestycjami

Castorama Polska właśnie otworzyła swój 80. sklep. Jak deklaruje Sebastien Krysiak, dyrektor generalny Castorama Polska, ekspansja sieci sprzedażowej wiąże się z nowymi projektami w sferze cyfrowej.

Zobacz wszystkie wiadomości od Castorama »