Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest apolityczną i niezależną fundacją non-profit działającą na rzecz zwiększenia stopnia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, poprzez oddziaływanie na codzienną praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, a także politykę państwa i ustawodawstwo.

Instytut jako centrum eksperckie chce efektywnie wpływać na przestrzeganie praw człowieka zarówno w kontekście prowadzenia biznesu jak i poprzez oddziaływnaie na tworzenie stosownych polityk i regulacji.

Jesteśmy organizacją członkowską European Coalition for Corporate JusticeOECD Watch (aktualnie członek OECD Watch Coordination Committee) oraz Monitoring Partner Electronics Watch. Nasze ekspertki i eksperci są członkami stowarzyszeń i sieci eksperckich takich jak CEE BHR Association (którego jesteśmy współinicjatorami), Global Business & Human Rights Scholars AssociationTeaching Business and Human Rights Forum a także eskpertami i doradcami m.in. Global Business Initiative for Human Rights. Jesteśmy także zaangażowanie we współtworzenie portalu CEECA Resource Hub.