DB Cargo Polska

Grupa DB Cargo Polska należy do europejskiej grupy operatorów kolejowych oferujących usługi logistyki kolejowej na terenie całej Europy pod wspólną nazwą DB Cargo. Grupa DB Cargo jest liderem na europejskim rynku przewozów towarowych i należy do Deutsche Bahn, jednego z największych na świecie koncernów logistycznych.

Od 2009 r. oferujemy na polskim i międzynarodowym rynku usługi logistyki kolejowej. W Polsce świadczymy również kompleksową obsługę bocznic i terminali przeładunkowych, w tym również terminali portowych. Dodatkowo realizujemy zadania z zakresu remontów i modernizacji taboru kolejowego oraz budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Kierujemy się zasadami Zrównoważonego Rozwoju oraz realizujemy jego cele społeczne i klimatyczne.

Dostarczamy naszym klientom rozwiązania logistyczne oparte o nowoczesne technologie, w tym technologie cyfrowe, elastycznie reagując na zmieniający się rynek. Zwiększamy wydajność naszych zasobów i udział transportu kolejowego w łańcuchach logistycznych.

Nasz zespół jest różnorodny, innowacyjny i w swoich działaniach stawia bezpieczeństwo ludzi i systemu transportowego na pierwszym miejscu, czym inspirujemy nasze otoczenie.

Dzięki skutecznemu systemowi zarządzania korporacyjnego jesteśmy silnym i stabilnym partnerem dla naszych interesariuszy.

Więcej o kluczowych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej oraz wpływu prowadzonej działalności Grupy DB Cargo Polska na środowisko i społeczeństwo można przeczytać w raporcie zrównoważonego rozwoju dostępnym na stronie www.