PGE Energetyka Kolejowa S.A.

PGE Energetyka Kolejowa S.A. to jedna z większych z firm energetycznych w Polsce. Łączy kolej z systemem energetycznym kraju. Odpowiada za niezawodność i jakość dostaw energii dla transportu kolejowego. Jest firmą infrastrukturalną. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Działa od 2001 r., a od 2015 r. jest częścią jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners, operującego w kilkudziesięciu krajach Europy, Ameryki Północnej oraz Azji.

PGE Energetyka Kolejowa S.A. od kilku lat konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne podnoszące jakość, bezpieczeństwo i efektywność prowadzonej działalności. W spółce działają już m. in.: system koordynacji prac  (klasy Workforce Management), narzędzia IT wspierające zarządzanie bezpieczeństwem sieci dystrybucyjnej i ruchu kolejowego, mobilne oraz wirtualne rozwiązania szkoleniowe. Jest jednym z najlepszych pracodawców w Polsce, od 2018 r.  certyfikowanym wyróżnieniem Top Employer.

PGE Energetyka Kolejowa S.A. posiada Strategię Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030. Podejmowane w jej ramach inicjatywy zgrupowane są w pięć kluczowych obszarów: 1. Zapewniamy bezpieczne, przyjazne i różnorodne miejsce procy, 2. Napędzamy transformację energetyczną, 3. Jesteśmy solidnym partnerem, 4. Formułujemy zrównoważony łańcuch dostaw i 5. Tworzymy solidną firmę.

Za przyjętą strategię oraz realizowane w jej ramach przedsięwzięcia PGE Energetyka Kolejowa S.A. (dawniej PKP Energetyka) została uhonorowania tytułem „Lider ESG” w kategorii: strategia oraz innowacja w obszarze ESG.

PGE Energetyka Kolejowa S.A. wspólnie z całą branżą kolejową, realizuje strategiczny program Zielona Kolej®, którego celem jest zmiana miksu energetycznego sektora na 85% czystej energii pochodzącej z OZE w 2030 r. Firma działa aktywnie w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei – CEEK.

W 2020 r. rozpoczęła działalność „Fundacja Dobra Energia” – fundacja korporacyjna PGE Energetyka Kolejowa S.A. Główne cele tego przedsięwzięcia to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży, wsparcie realizacji innowacyjnych pomysłów realizowanych w środowiskach lokalnych przez pracowników, a także współfinansowanie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony środowiska