Na czym polega Program Partnerstwa?

Współpracujemy z biznesem już od 23 lat

Program Partnerstwa to główny program FOB – największej i najdłużej działającej w Polsce organizacji zajmującej się tematyką ESG, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Program skupia liderów swoich branż, którzy dzięki udziałowi w inicjatywie podnoszą swoje kompetencje w zakresie ESG i podejmują wspólne działania wspierające zrównoważoną transformację biznesu. Oprócz zbudowanej w oparciu o najważniejsze potrzeby firm oferty edukacyjnej realizujemy także działania angażujące kluczowych interesariuszy – administrację publiczną, środowiska akademickie i organizacje pozarządowe.

Partnerzy FOB  mają możliwość poznania najlepszych praktyk, w tym skutecznych odpowiedzi na wyzwania stojących przed innymi firmami – zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Udział w Programie Partnerstwa  to również networking i zdobywanie nowych  kontaktów, które umożliwiają budowanie koalicji i partnerstw oraz poznanie środowiska ESG w Polsce. Firmy partnerskie FOB dzielą się własnymi doświadczeniami, także z szerszym gronem interesariuszy, wzmacniając komunikację działań z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Na Program Partnerstwa składają się m.in.:

  • cykl zamkniętych wydarzeń merytorycznych: spotkania grup roboczych, warsztaty, szkolenia, webinary
  • śniadania biznesowe oraz inne aktywności networkingowe
  • strefa wiedzy dostępna wyłącznie dla Partnerów FOB , zawierająca informacje o m.in. nowych regulacjach ESG, kalendarz wydarzeń i możliwościach włączenia się w inicjatywy FOB
  • cykliczny newsletter Programu Partnerstwa
  • możliwość udziału w  publikacjach, infografikach, analizach tematycznych tworzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspozycja i promowanie dobrych praktyk firm partnerskich podczas wydarzeń, webinarów, spotkań oraz na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl oraz social mediach FOB
  • zaproszenia do udziału w projektach międzynarodowych, wizytach studyjnych
  • możliwość włączenia się w działania edukacyjne FOB w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – unikalnego w skali kraju i realizowanego od 20 lat programu kierowanego do studentów i studentek
  • preferencyjne warunki udziału w projektach specjalnych (konferencje, targi) oraz korzystania z szytej na miarę oferty szkoleniowej FOB.

Dokładny zakres współpracy chętnie omówimy podczas indywidualnego spotkania z przedstawiciel_kami firmy.

Skontaktuj się z nami »