Materiality

MATERIALITY jest niezależną firmą doradczą wspierającą przedsiębiorstwa w tematyce zrównoważonego rozwoju. Działamy jako sustainability pathfinders, czyli nie tylko pomagamy firmom poruszać się w skomplikowanym świecie regulacji ESG, ale też wskazujemy na tendencje i trendy rynkowe, społeczne, finansowe i legislacyjne, które będą kształtowały rzeczywistość spółek w kolejnych latach.

Nasi eksperci współtworzą standardy raportowania (dziś ESRS, a kiedyś SIN) oraz uczestniczą w pracach instytucji tworzących ramy regulacyjne zrównoważonego rozwoju na poziomie europejskim (EFRAG, ESMA) i polskim (prace poszczególnych ministerstw). Zakres naszego doradztwa obejmuje prowadzenie analiz (badania istotności, analizy scenariuszowe), opiekę nad danymi (monitoring i konsolidacja danych ESG), raportowanie (ESRS, IFRS, Taksonomia) i zarządzanie (tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju, wdrażanie procesów należytej staranności). Zajmujemy się wszystkimi tematami ESG, od środowiskowych (zmiana klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, bioróżnorodność), przez społeczne (zagadnienia pracownicze i dotyczące innych interesariuszy) po ład zarządczy (kultura korporacyjna i relacje z partnerami biznesowymi).

Poza działalnością doradczą prowadzimy w ramach MATERIALITY ACADEMY platformę edukacyjną z kursami online dotyczącymi tematyki zrównoważonego rozwoju dla firm, ich pracowników i osób prywatnych.

www.materiality.pl