Strefa Partnerów FOB

Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu otrzymują dostęp do specjalnego, zamkniętego portalu. W Strefie Partnerów znajdują się m.in. baza wiedzy z materiałami o najważniejszych regulacjach, trendach i narzędziach z obszaru ESG, kalendarz spotkań dla Partnerów (w tym szkoleń), współpracy międzynarodowej FOB oraz możliwości udziału w naszych projektach.

Zaloguj się do portalu dla Partnerów FOB »