Strefa Partnerów FOB

Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu otrzymują dostęp do specjalnego, zamkniętego portalu. W Strefie Partnerów znajdują się m.in. najnowsze informacje dotyczące współpracy w ramach Programu Partnerstwa FOB, kalendarz spotkań (w tym szkoleń), zaproszenia do udziału w konsultacjach oraz baza wiedzy zawierająca dodatkowe materiały edukacyjne.

Zaloguj się do portalu dla Partnerów FOB »