Polpharma

Polpharma jest największym polskim producentem leków i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Dzięki rozwojowi eksportu, inwestycjom oraz akwizycjom stworzyła międzynarodową grupę farmaceutyczną aktywnie działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Grupa Polpharma należy obecnie do grona 25 największych firm generycznych na świecie, z obrotami rzędu 1 mld dolarów rocznie. Zajmuje pierwsze miejsce na liście najbardziej innowacyjnych dużych firm w Polsce, opracowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Grupa Polpharma zatrudnia łącznie ok. 7000 osób, z czego ponad 4300 w Polsce.

Zasady działania Polpharmy wyznacza motto „Ludzie pomagają Ludziom”. Firma propaguje zasady profilaktyki zdrowotnej i prowadzi programy edukacyjne dla pacjentów. Zachęca swoich pracowników do wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych. W 2001 roku założyła Naukową Fundację Polpharmy, której celem jest wspieranie badań naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. Od początku swojej działalności Fundacja przyznała 59 grantów na realizację projektów badawczych oraz 27 stypendiów dla najlepszych doktorantów uczelni medycznych.

www.polpharma.pl