MODIVO SA

Grupa MODIVO to jeden z europejskich liderów e-commerce w sprzedaży obuwia, odzieży i akcesoriów, oferujący multibrandowe platformy sprzedażowe eobuwie.pl i MODIVO. Spółka z powodzeniem prowadzi działalność w Polsce i na kilkunastu zagranicznych rynkach. Poprzez rozbudowę sieci hybrydowych sklepów stacjonarnych oraz aplikacji mobilnych, sukcesywnie rozwija omnichannelowy model sprzedaży.

Od 2023 r. realizuje strategię North Star – Sustainability Appendix, będącą uzupełnieniem dla przyjętej dla całej Grupy Kapitałowej CCC strategii ESG GO.25. Działania koncentrują się wokół Transparentności, Cyrkularności, Niskoemisyjności i Różnorodności. Cele strategiczne zaplanowane są w perspektywie 3-letniej i opierają się na czterech filarach: proste wybory, misja cyrkularność, dobry klimat, odpowiedzialność w biznesie oraz przekładają się na szereg zobowiązań: LINK. Koordynacją wdrożenia, realizacją, monitorowaniem i komunikacją strategii North Star – Sustainability Appendix w Grupie MODIVO zajmuje się Komitet Zrównoważonego Rozwoju.

Świadoma wpływu na otoczenie, Grupa MODIVO dąży również do pozytywnego oddziaływania na społeczności lokalne poprzez wdrażanie szeregu inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Istotnym elementem działalności Grupy jest wspieranie instytucji, organizacji i fundacji. MODIVO SA od wielu lat działa na rzecz Domu Dziecka w Kożuchowie, wspomagając wyrównywanie szans poprzez zatrudnianie korepetytorów i przekazywanie comiesięcznych stypendiów.

Grupa podjęła również szereg działań pomocowych na rzecz osób dotkniętych wojną w Ukrainie oraz wspierała służby medyczne i organizacje pomocowe w czasie pandemii. Co roku angażuje swoich pracowników w akcje społeczne, takie jak przygotowanie Szlachetnej Paczki czy charytatywną loterię świąteczną. Tylko w 2022 r. przekazała niemal 10 tys. produktów do ponad 20 organizacji społecznych.

Mając na uwadze minimalizację negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne, wdrożony został System Zarządzania Środowiskowego w ramach podpisanej w grudniu 2021 Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP. Firma uzyskała także Certyfikat środowiskowy ISO 14 001:2015 dla Centrum Dystrybucyjnego Spółki, znajdującego się w Zielonej Górze. W procesach wewnętrznych przekłada się to m.in. na redukcję zużycia plastiku dla opakowań zbiorczych, a dla klientów na optymalizację opakowań pod kątem obciążenia środowiskowego.

MODIVO SA jest partnerem programu Climate Positive (UNGC), który identyfikuje oraz pomaga osiągnąć biznesowi Cele Zrównoważone Rozwoju ONZ. Inicjatywy podejmowane przez Grupę MODIVO są także corocznie uwzględniane w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://corporate.modivo.com/ oraz w raportach niefinansowych: https://corporate.modivo.com/raporty-niefinansowe