Exorigo-Upos SA

Od 30 lat firma wspiera technologiczny rozwój sektora retail w Polsce. To polska firma o międzynarodowym zasięgu – nasze usługi serwisowe świadczymy już w 14 krajach.

Firma specjalizuje się w efektywnym łączeniu offline z online. Jest to możliwe, dzięki połączeniu w ramach naszej działalności trzech kluczowych dla retailu obszarów: software, hardware i serwisu.

Zatrudnia 1000 ekspertów – skoncentrowanych na optymalizacji kosztów i maksymalizacji sprzedaży naszych Klientów. Pracujemy w wyspecjalizowanych zespołach – każdy dedykowany konkretnemu obszarowi np. Systemy kasowe POS, E-commerce, Serwis terenowy, Zespół wdrożeń i wiele innych. Tylko taka struktura umożliwia realizację projektów wg oczekiwanych dziś przez dynamicznie rozwijający się retail standardów.

Skalę wsparcia firmy dla sektora najlepiej oddają liczby:

  • 20 mln faktur wystawianych rocznie poprzez autorskie systemy,
  • 800 mln autoryzacji płatniczych wykonanych w 2022 roku poprzez hub płatniczy Cloud EFT,
  • 30 mln produktów w kilkudziesięciu wersjach językowych w systemach PIM,
  • 22 Biura Serwisowe obejmujące zasięgiem całą Polskę w modelu 24/7,
  • 40% udział w polskim rynku serwisu terminali płatniczych,
  • 905 otwarć sklepów, 2608 wymian sprzętów kasowych i 816 remontów.

Firma w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnęła znaczący wzrost, co docenił Forbes przyznając jej nagrodę Diamenty Forbes 2023. Warto też wymienić dwa kluczowe zestawienia firm IT w Polsce – w których firma plasuje się w pierwszej trójce (ITWiZ Best 100 firm IT) i czwórce (Computerworld TOP200 firm IT) największych podmiotów pod kątem wielkości sprzedaży usług i rozwiązań dla retailu. Firma została wyróżniona jako Lider Technologii Gazety Finansowej, Najlepszy partner w biznesie Home & Market, a także ze względu na nasz wkład w obszar usług płatniczych (software i serwis terminali) jesteśmy uwzględniani w zestawieniu Cashless 100 największych firm płatniczych.

Proponowana przez firmę technologia, którą dostarczamy, umożliwia retailerom identyfikację oczekiwań ich Klientów w obszarze procesu zakupowego i odpowiadanie na nie zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie omnichannelu, podejścia data-driven i strategii phygital.

Exorigo-Upos wprowadza działania wspierające zrównoważony rozwój – i takiemu celowi przyświecają w związku z tym nasz prace, które wspólnie określamy inicjatywą Go Green Retail.

W pierwszym etapie akcja koncentruje się na zagadnieniu sprzętów wykorzystywanych w retailu i ma celu oszczędności w zakresie energii, ale też kosztów zakupu nowych. Opracowano proces wydłużania okresu użytkowania serwerów, PC, PDA, laptopów, kas rejestrujących. Drugą częścią oferty są audyty, które umożliwiają identyfikację miejsc, w których można wprowadzić zmiany i poczynić oszczędności energii. Kolejnym krokiem w ramach inicjatywy będą rozwiązania z poziomu infrastruktury i software.

Firma posiada w ofercie oprogramowania wspierające zrównoważony rozwój i planuje ich rozszerzenie. Do aktualnych rozwiązań w ofercie zgodnych z wartościami ESG firma zalicza: rozwiązania cloud – SmartKSeF i E-PARAGON+, usługi modernizacji infrastruktury na nowszą i przejście na cloud, hub płatniczy Cloud EFT w powiązaniu z mikrodonacjami Donateo.

Poza kontynuacją prac na rzecz ESG Klientów, firma sami również utworzyliśmy wewnętrzny zespół dedykowany temu tematowi. Opiekę nad nim sprawuje członek Zarządu, a w skład wchodzą przedstawiciele pięciu działów: Marketingu, HR, Finansów, ds. RODO i Prawnego. Dodatkowo nasza przedstawicielka dołączyła do Grupy Odpowiedzialny E-commerce Izby Gospodarki Elektronicznej.

Więcej informacji o Exorigo-Upos znajdą Państwo na: https://www.exorigo-upos.pl/