Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska – jesteśmy pełni zielonej energii i podajemy ją dalej!

Bank Ochrony Środowiska koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów ekologicznych oraz kontynuuje misję bycia liderem zielonej zmiany w zakresie finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Społeczna odpowiedzialność, edukacja i utrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem stanowią dla BOŚ równie ważne kierunki.

 Od przeszło 30 lat prowadzimy działania wspierające i promujące wiedzę z zakresu ochrony środowiska. W listopadzie 2021 r. konferencją „Idea-Biznes-Klimat” zainicjowaliśmy merytoryczną dyskusję o roli przedsiębiorstw w procesach związanych ze zmianami klimatu, mającej pomóc biznesowi wdrożyć niezbędne działania, będące odpowiedzią na skutki zachodzących zmian klimatu oraz transformacji gospodarki w ekologicznym kierunku. I już planujemy kolejne edycje.

Każde podejmowane przez nas działanie proekologiczne lub prospołeczne postrzegamy jako inwestycję w przyszłość. Projekty społeczne realizujemy poprzez programy Fundacji BOŚ. Jednocześnie wewnętrznie wdrażamy inicjatywy skierowane do naszych pracowników, tworząc w ten sposób miejsce pracy, gdzie łączą się takie wartości jak współpraca, zaangażowanie, profesjonalizm oraz szacunek dla innych i ekologii. Warto dodać, że pracownicy BOŚ mogą przeznaczyć 3 dni w skali roku na wolontariat pracowniczy – i są one niezależne od należnego urlopu wypoczynkowego.

Nasz zapał do zielonej transformacji nie maleje. Nieustannie szukamy nowych dróg rozwoju. Inwestujemy w zieloną przyszłość i nowe otwarcie dla polskiej gospodarki. Wszystkim naszym Klientom dostarczamy nowoczesne rozwiązania finansowe i oferujemy doradztwo ekspertów. Zapewniamy narzędzia, by skutecznie mierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi m.in. poprzez redukcję zużycia zasobów naturalnych czy wzrost zastosowania odnawialnych źródeł energii, dążąc do osiągnięcia bezemisyjnej gospodarki.

W okresie trzech dziesięcioleci swojej działalności udzieliliśmy kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w kwocie 25,1 miliarda złotych. Dzięki nim wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych między innymi z zakresu fotowoltaiki, sektora biogazu i biometanu czy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej o łącznej wartości 52,4 miliarda złotych.

Potwierdzeniem działań na rzecz odpowiedzialności w biznesie oraz wspierania zrównoważonego rozwoju jest otrzymana w grudniu 2021 r. ogólna ocena ESG Risk na poziomie 19,9, co oznacza niewielkie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników ESG („Low Risk”). Wynik oceny ESG przeprowadzonej przez Sustainalytics plasuje nasz bank – Bank Ochrony Środowiska – w gronie 18% najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23% spośród blisko 15 tysięcy firm na całym świecie poddanych badaniu przez Sustainalytics.

Więcej informacji o strategii i raporcie ESG BOŚ na stronie → LINK.