Brown-Forman

W Brown-Forman Polska obowiązuje globalna strategia Odpowiedzialnego Biznesu, której nadrzędnym przesłaniem jest wzbogacanie doświadczeń życiowych poprzez odpowiedzialne budowanie marek alkoholowych, które rozwijają się i trwają przez pokolenia.  Tworzenie strategii jest procesem ciągłym, w który zaangażowani są pracownicy firmy na całym świecie, a jej główne wartości to: integralność, szacunek, zaufanie, praca zespołowa oraz doskonałość.

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu ma charakter holistyczny, a jej beneficjentami są przedstawiciele zarówno środowiska zewnętrznego, jak i pracownicy.

Priorytetami są:

– Promocja odpowiedzialnej sprzedaży, promocji oraz konsumpcji alkoholu. Działania z tego obszaru dotyczą restrykcyjnego przestrzegania zapisów prawa  oraz działań informacyjnych i edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie wiedzy poszczególnych grup interesariuszy. Ponadto firma jest aktywnym członkiem organizacji branżowych, których statusowym celem jest propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży, promocji oraz konsumpcji alkoholu.

– Ochrona środowiska. Firma prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, której celem jest ochrona zasobów naturalnych.

– Rozwój pracowników. Firma prowadzi działania służące rozwojowi talentów, szanując różnorodność i wykorzystując jej ogromny potencjał .

– Relacje z otoczeniem. Firma angażuje się w rozwój społeczności, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia oraz pracy.

Więcej informacji na stronie: https://www.brown-forman.com/responsibility/

Informacje od Partnera

12 grudnia 2019

Brown-Forman o odpowiedzialnej konsumpcji

Zbliża się czas sylwestrowych zabaw. W związku z tym w ramach #OdPOWIEDZialnie wraz z firmą Brown-Forman Polska poruszamy temat odpowiedzialnej konsumpcji napojów alkoholowych.

25 listopada 2019

LPP and Santander Bank Polska with main prizes in the CSR Reports Competition

6 companies received awards in the 13th edition of the Competition that seeks to reward the best reports on corporate social responsibility and sustainable development. The main category winners were: LPP – the award for the best integrated report – and Santander Bank Polska – the award for the best CSR report. The award ceremony took place in the head office of the Warsaw Stock Exchange on 21 October. The competition is organized by the Responsible Business Forum Association and Deloitte Polska.

21 października 2019

Brown-Forman Polska oraz ING Bank Śląski partnerami strategicznymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Do grona firm wspierających rozwój i upowszechnianie CSR, a także edukujących w tym zakresie dołączyły firmy Brown-Forman Polska i ING Bank Śląski. Członkostwo w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oficjalnie zostało ogłoszone podczas gali 13. Konkursu Raporty Społeczne, 21 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zobacz wszystkie wiadomości od Brown-Forman »