Brown-Forman

W Brown-Forman Polska obowiązuje globalna strategia Odpowiedzialnego Biznesu, której nadrzędnym przesłaniem jest wzbogacanie doświadczeń życiowych poprzez odpowiedzialne budowanie marek alkoholowych, które rozwijają się i trwają przez pokolenia.  Tworzenie strategii jest procesem ciągłym, w który zaangażowani są pracownicy firmy na całym świecie, a jej główne wartości to: integralność, szacunek, zaufanie, praca zespołowa oraz doskonałość.

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu ma charakter holistyczny, a jej beneficjentami są przedstawiciele zarówno środowiska zewnętrznego, jak i pracownicy.

Priorytetami są:

  • Promocja odpowiedzialnej sprzedaży, promocji oraz konsumpcji alkoholu. Działania z tego obszaru dotyczą restrykcyjnego przestrzegania zapisów prawa  oraz działań informacyjnych i edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie wiedzy poszczególnych grup interesariuszy. Ponadto firma jest aktywnym członkiem organizacji branżowych, których statusowym celem jest propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży, promocji oraz konsumpcji alkoholu.
  • Ochrona środowiska. Firma prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, której celem jest ochrona zasobów naturalnych.
  • Rozwój pracowników. Firma prowadzi działania służące rozwojowi talentów, szanując różnorodność i wykorzystując jej ogromny potencjał .
  • Relacje z otoczeniem. Firma angażuje się w rozwój społeczności, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia oraz pracy.

Więcej informacji na stronie: https://www.brown-forman.com/responsibility/