Orange Polska

Orange Polska jest największym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce, działającym we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Grupa posiada największą infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce, świadcząc usługi głosowe i przesyłając dane w sieci stacjonarnej i komórkowej. Posiadaczem 50,67% akcji Orange Polska jest Orange S.A., jeden z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Europie.

W Orange Polska już od kilkunastu lat wdrażamy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) we wszystkich obszarach działalności.

Fundamentem tej strategii jest odpowiedzialne zarządzanie – nasze wartości, zasady etyki, zgodność z wymogami oraz dialog z interesariuszami jako narzędzie poznawania ich oczekiwań, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw oraz respektowanie praw człowieka.
Na tym fundamencie opierają się cztery filary naszej strategii CSR:

  • Rozwój społeczny i cyfrowy – Czynimy nowe technologie sprzymierzeńcem rozwoju ekonomicznego i społecznego.
  • Bezpieczna sieć – Chcemy, aby korzystanie z najnowszych technologii było proste
    i wolne od zagrożeń.
  • Czyste środowisko – Realizujemy nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem.
  • Zaangażowany zespół – Tworzymy kulturę współpracy, w której pracownicy czują się szanowani, pracują na rzecz realizacji wspólnych celów i maja wpływ na funkcjonowanie firmy.

Odpowiedzialne zarządzanie i działania w ramach tych czterech filarów przyczyniają się do maksymalizowania naszego pozytywnego wpływu na społeczeństwo, który analizujemy w sześciu obszarach: gospodarka, innowacje, klienci, środowisko, społeczności i pracownicy.

Od 2005 roku jesteśmy Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej o podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu firmy można znaleźć w raportach rocznych oraz na stronie www.orange.pl/odpowiedzialny-biznes-nasze-podejscie.