Światłowód Inwestycje

Światłowód Inwestycje to największy, otwarty i niezależny operator infrastruktury światłowodowej w Polsce. Działamy na rynku hurtowym. Nasze usługi FTTH (Fiber to the Home, z ang. światłowód do domu) oferujemy wyłącznie operatorom telekomunikacyjnym, którzy w oparciu o naszą infrastrukturę dostarczają użytkownikom internet i inne usługi oparte na dostępie do sieci szerokopasmowej.

Naszą misją jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez rozwój infrastruktury światłowodowej. Chcemy wspierać sprawiedliwą transformację cyfrową kraju poprzez zwiększanie dostępu do najbardziej niezawodnej i najszybszej sieci internetowej. Naszym celem jest rozszerzenie zasięgu do 2,4 miliona gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w lipcu 2021 roku.

Więcej informacji na temat Światłowód Inwestycje można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz w ostatnim Raporcie ESG.