Stena Recycling

Stena Recycling – Wspólnie tworzymy wartość

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania odpadami, recyklingu oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. W naszych działaniach podkreślamy wartość zrównoważonego rozwoju i  stale wdrażamy projekty, w których poprzez recykling tworzymy wartość dodaną dla naszych Klientów, społeczności lokalnej i środowiska.

W oparciu o wiedzę ekspercką oraz wieloletnie doświadczenia w gospodarowaniu odpadami, jesteśmy partnerem dla firm reprezentujących branże przemysłu od motoryzacyjnej, elektronicznej po spożywczą oraz dla drukarni, centrów logistycznych i sieci handlowych. Poprzez innowacyjne podejście do procesu gospodarowania odpadami znajdujemy rozwiązania, które prowadzą do lepszego zarządzania zasobami firmy i zwiększenia poziomu wartości odzyskiwanych surowców.

Odzyskujemy i przetwarzamy wszystkie rodzaje odpadów w ramach pięciu obszarów biznesowych: metale żelazne, metale nieżelazne, makulatura, folia oraz odpady niebezpieczne i inne. Naszym celem jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów zmieszanych.

Od 2017 roku prowadzimy konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego skierowany do firm, które promują i wdrażają gospodarkę cyrkularną oraz do studentów z pomysłem na implementacje idei GOZ do społeczeństwa. Więcej o konkursie na stronie:https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award .

W 16 lokalizacjach w Polsce, każdego roku przetwarzamy 630 tysięcy ton odpadów pochodzących z działalności biznesowej i przemysłowej, uzyskując z nich nowe surowce. Od 80 lat działania na rynkach międzynarodowych kierujemy się filozofią CARE – dbałości o Klientów, Pracowników, Biznes, Środowisko i Społeczeństwo. Nasi Pracownicy i Klienci każdego dnia odkrywają wartość efektywnej gospodarki odpadami. Chcielibyśmy dzielić się tą wiedzą również z Państwem.

IT STARTS HERE.”

Informacje od Partnera

5 lutego 2020

Biznes dla edukacji w Polsce. Trwa kampania informacyjna Forum Odpowiedzialnego Biznesu #5latSDGs

4. Cel Zrównoważonego Rozwoju – “dobra jakość edukacji” należy do dobrze realizowanych przez Polskę, co potwierdza Raport “SDG Index and Dashboards”. Twórcy zestawienia podkreślają wysoki stopień realizacji  zadań zdefiniowanych w celu, choć wciąż pojawiają się wyzwania w tym zakresie. Obszarem wymagającym większego zaangażowania jest m.in. rozwijanie kształcenia dorosłych.

20 grudnia 2019

Ostatnie tygodnie przyjmowania zgłoszeń do konkursu Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Do 31 stycznia 2020 firmy mogą zgłaszać swój udział w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Stena Recycling już po raz trzeci nagrodzi podmioty, które wdrożyły najciekawsze i najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej lub zrealizowały kampanię czy akcję promującą ideę GOZ.

19 grudnia 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju wymagają od biznesu i jego otoczenia partnerskiej współpracy – trwają zgłoszenia dobrych praktyk

Czwarty tekst z cyklu artykułów edukujących w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju, będący jednocześnie inspiracją dla firm do zgłaszania działań CSR i dotyczących zrównoważonego rozwoju do Raportu ,,Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, został poświęcony partnerstwu na rzecz realizacji celów.

Zobacz wszystkie wiadomości od Stena Recycling »