Stena Recycling

Stena Recycling – Wspólnie tworzymy wartość

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania odpadami, recyklingu oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. W naszych działaniach podkreślamy wartość zrównoważonego rozwoju i  stale wdrażamy projekty, w których poprzez recykling tworzymy wartość dodaną dla naszych Klientów, społeczności lokalnej i środowiska.

W oparciu o wiedzę ekspercką oraz wieloletnie doświadczenia w gospodarowaniu odpadami, jesteśmy partnerem dla firm reprezentujących branże przemysłu od motoryzacyjnej, elektronicznej po spożywczą oraz dla drukarni, centrów logistycznych i sieci handlowych. Poprzez innowacyjne podejście do procesu gospodarowania odpadami znajdujemy rozwiązania, które prowadzą do lepszego zarządzania zasobami firmy i zwiększenia poziomu wartości odzyskiwanych surowców.

Odzyskujemy i przetwarzamy wszystkie rodzaje odpadów w ramach pięciu obszarów biznesowych: metale żelazne, metale nieżelazne, makulatura, folia oraz odpady niebezpieczne i inne. Naszym celem jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów zmieszanych.

Od 2017 roku prowadzimy konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego skierowany do firm, które promują i wdrażają gospodarkę cyrkularną oraz do studentów z pomysłem na implementacje idei GOZ do społeczeństwa. Więcej o konkursie na stronie:https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award .

W 16 lokalizacjach w Polsce, każdego roku przetwarzamy 630 tysięcy ton odpadów pochodzących z działalności biznesowej i przemysłowej, uzyskując z nich nowe surowce. Od 80 lat działania na rynkach międzynarodowych kierujemy się filozofią CARE – dbałości o Klientów, Pracowników, Biznes, Środowisko i Społeczeństwo. Nasi Pracownicy i Klienci każdego dnia odkrywają wartość efektywnej gospodarki odpadami. Chcielibyśmy dzielić się tą wiedzą również z Państwem.

IT STARTS HERE.”