NatWest Polska

NatWest Group to jedna z największych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii, w skład której wchodzą takie marki jak NatWest Bank, Royal Bank of Scotland, Ulster Bank czy Coutts. W Polsce zatrudnia blisko 1700 osób, oferując możliwość rozwoju kariery zawodowej w takich obszarach jak operacje bankowe, finanse, technologia, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie projektami, zarządzanie danymi, analizy biznesowe czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML).

NatWest to prawdziwie różnorodne i inkluzywne miejsce pracy. Prowadzi działania przeciwko nierównościom, uwzględniając potrzeby swoich różnorodnych klientów i klientek, wspierając lokalne społeczności, oferując produkty, które odpowiadają ich potrzebom, uważnie wybierając dostawców i tworząc kulturę, w której każda osoba ma szansę osiągnąć swoje cele.

W budowaniu włączającego i przyjaznego środowiska pomagają zarządzane przez pracowników i pracownice sieci, tak zwane Employee Led Networks. To grupy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy angażują się w tematy dla nich ważne – od wsparcia kobiet, osób z niepełnosprawnościami czy pełniących role opiekuńcze po działania proekologiczne czy edukację finansową.  O ich sukcesie stanowi między innymi ich samodzielność – same decydują o tym jakie podejmą działania, dysponują swoim budżetem, a każda z nich jest wspierana przez osobę z zarządu firmy.

Obecnie w NatWest funkcjonuje 9 sieci:

  • Rainbow Network – dla osób LGBTQIA oraz osób sojuszniczych,
  • Women Network, poruszająca temat równouprawnienia kobiet w biznesie,
  • Families and Carers Network, która daje wsparcie rodzicom i osobom pełniącym role opiekuńcze,
  • Sustainable Futures Network, skupiona na działaniach proekologicznych,
  • Enable & Neurodiveristy Alliance, poświęcona potrzebom osób z niepełnosprawnościami i nueroróżnorodności,
  • Multicultural Network, której celem jest przybliżanie pracownikom różnych kultur i ułatwianie pracownikom spoza Polski funkcjonowania w kraju,
  • Fianancial Wellbeing, czyli edukacja finansowa,
  • Aspire, której celem jest kompleksowe wspieranie rozwoju, szczególnie osób nieuprzywilejowanych socjoekonomicznie
  • oraz Golden Fish, która mobilizuje osoby w NatWest do działań charytatywnych i wolontaryjnych.

Jak mówi Ela Bonda, Head of DEI & Productivity w NatWest Group w Polsce:

“W NatWest Group celebrujemy różnorodność, dbamy o włączające miejsce pracy i pomagamy wyrównywać szanse społeczne, bo wiemy, że to słuszne. Stajemy w obronie osób wykluczonych, usuwamy bariery, które powstrzymują rozwój kariery i tworzymy bezpieczne, szczęśliwe i zdrowe środowisko dla wszystkich. Mamy to głęboko zakorzenione i używamy soczewki DE&I we wszystkim, co robimy. Jesteśmy z tego dumni, a różnorodność, równość i włączanie są częścią naszej zbiorowej tożsamości.
Chcemy dać każdemu, kto tu pracuje i każdemu klientowi lub klientce, który_a się z nami kontaktuje szansę na sukces i wsparcie, aby się rozwijać i móc być w pełni sobą. Dopóki nie będzie to doświadczenie każdego z nas, będziemy pracować, aby stało się ono rzeczywistością”.