LUX MED Sp. z o.o.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce od ponad 30 lat. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz ok. 3000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 9000 lekarzy i 6000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Firma podjęła współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

www: https://www.luxmed.pl/
Raport Zrównoważonego Rozwoju: https://www.luxmed.pl/raport-zrownowazonego-rozwoju-grupy-lux-med-za-rok-2022
Indeks Zdrowych Miast: https://www.luxmed.pl/o-nas/dzialania-spoleczne/indeks-zdrowych-miast
Healthy Cities: https://www.luxmed.pl/o-nas/dzialania-spoleczne/healthy-cities