T-Mobile Polska

T-Mobile Polska jest jednym z największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, dostarczającym innowacyjne rozwiązania ponad 10 mln klientów. Firma świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym oraz biznesowym, a dzięki integracji z GTS Poland w 2015 r. oraz z T-Systems Polska w 2017 r. stała się operatorem zintegrowanym. Klienci T-Mobile mają także możliwość korzystania z pełnej palety usług finansowych w ramach T-Mobile Usługi Bankowe. Firma oferuje również swoim klientom biznesowym dostęp do innowacyjnych usług takich jak proDysk czy T-MobileCloud.

T-Mobile przyświeca misja tworzenia środowiska, w którym nowoczesne technologie służą zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa. To naturalna konsekwencja odpowiedzialności, która spoczywa na firmie dostarczającej innowacyjne rozwiązania z obszaru nowoczesnych technologii jak również organizacji, będącej jednym z liderów rynku. Wszystkie działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane przez T-Mobile mają ścisły związek z rodzajem prowadzonej działalności. Ich celem jest przygotowywanie społeczeństwa do bezpiecznego i mądrego funkcjonowania w cyfrowym świecie oraz edukacja w zakresie umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii. Równocześnie firma prowadzi działania, które służyć mają wyrównaniu szans wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia czy miejsca zamieszkania.

Dla T-Mobile najważniejszy jest człowiek i to właśnie troska o jego bezpieczeństwo mobilizuje nas do działań, dzięki którym pokazujemy nie tylko jak świadomie i bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii, ale również jak używać ich w innowacyjny sposób. Nasze zaangażowanie najlepiej ilustrują kampanie: T-Mobile Laboratorium Bezpiecznego Internetu – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych poświęcone temu, jak bezpiecznie korzystać z sieci, T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami – autorski projekt społeczny, wokół którego przez sześć lat w aktywne pomaganie zaangażowały się tysiące Polaków, bijąc kilometrowe rekordy w szczytnym celu, czy też współpraca z Fundacją CoderDojo, której celem jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pasji do kodowania.

Więcej informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu firmy można znaleźć na stronie.