Coca-Cola HBC Polska

Coca-Cola HBC Polska jest polskim oddziałem Coca-Cola Hellenic z siedzibą w Atenach, jednego z  z największych na świecie rozlewców napojów The Coca-Cola Company, działającego w 28 krajach i obsługującego ponad 560 mln konsumentów.

Portfolio produktów Coca-Cola HBC Polska obejmuje: napoje gazowane Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Kinley Tonic; soki, nektary i napoje Cappy; naturlane wody mineralne Kropla Beskidu i MultiVita z ujęcia Kropla Minerałó; napoje sportowe Powerade i Powerade Zero, napoje energetyzujące Burn i Monster Energy; gotowe do spożycia mrożone herbaty Nestea.

W Polsce spółka posiada trzy zakłady produkcyjne – w Radzyminie,  w Staniątkach gm. Niepołomice oraz w Tyliczu gm. Krynica (rozlewnia wód naturalnych). Od 1991 roku łączne inwestycje w Polsce wyniosły ponad 360 mln euro.

Zatrudnienie w Coca-Cola HBC Polska wynosi obecnie ponad 2600 osób. Celem firmy jest bycie pracodawcą z wyboru i przyciąganie najlepszych kandydatów, oferując szerokie możliwości rozwoju zawodowego i wysokie standardy pracy.

Firma dba o włączenie pracowników w działania wspierające poprawę warunków pracy, tworzenie środowiska troskliwego pracodawcy oraz wpływ na decyzje spółki dotyczące spraw pracowniczych. Pracownicy biorą udział w badaniu opinii na temat miejsca pracy, a programy zmian opracowywane w wyniku analiz tych badań powstają we współpracy z pracownikami. W Coca Cola HBC Polska pracownicy posiadają swoją reprezentację w postaci Rady Pracowniczej, którą wybierają od 2004 roku.

Firma mocno angażuje się w działania na rzecz środowiska, np. wspiera program realizowany przez WWF Rzeki dla życia: Wisła, akcję Sprzątanie Świata organizowaną przez fundację Nasza Ziemia i wiele innych na szczeblu lokalnym. We współpracy z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska” firma powołała Fundusz Kropli Beskidu, który wspiera inicjatywy na rzecz ochrony zasobów wodnych w Beskidach. Między innymi dzięki Coca-Cola HBC Polska powstała internetowa baza materiałów edukacyjnych www.ekoedukacja.pl, zawierająca przykłady dobrych praktyk oraz materiałów szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej, dzięki której wzrasta świadomość ekologiczna w Polsce.

Coca-Cola HBC Polska angażuje się w pomoc wielu polskim organizacjom społecznym, takim jak: Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Odpowiedzialności Społecznej i wiele innych, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Pracownicy firmy prowadzą w ramach wolontariatu szereg akcji, mających na celu pomoc w rozwiązaniu społecznych problemów w miejscach, w których żyją. Firma współpracuje z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w miastach, w których ma swoje oddziały. Od 2007 r. firma jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2011 r. firma jest członkiem Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu Pracodawców RP.

Coca-Cola na całym świecie włącza się w imprezy promujące ruch i aktywny wypoczynek. Najważniejszym sportowym programem Coca-Coli w Polsce jest piłkarski turniej dla szkół podstawowych i gimnazjów Coca-Cola Cup.

Rozgrywany od 1999 roku, przy współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, jest stałym elementem młodzieżowych rozgrywek piłkarskich. Turniej Coca-Cola Cup, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy młodych piłkarzy reprezentujących kilka tysięcy szkół z całej Polski, jest największą tego typu imprezą w naszym kraju.

Coca-Cola HBC Polska jest częścią systemu Coca-Cola w Polsce, do którego należy także firma Coca-Cola Poland Services, przedstawiciel The Coca-Cola Company z siedzibą w Atlancie.

Więcej informacji w serwisie www.coca-colahellenic.pl