PKN ORLEN

ORLEN. Kierunek Odpowiedzialność

Jesteśmy nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa ORLEN prowadzi działalność na sześciu rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie.

Nowoczesne, zintegrowane aktywa Koncernu mogą przerobić ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzona jest za pośrednictwem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych, które docierają do ponad 90 krajów na sześciu  kontynentach. Jesteśmy również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem największym przemysłowym producentem energii elektrycznej. W obszarze wydobycia dysponujemy  własną bazą zasobów ropy i gazu, które na koniec 2018 roku wyniosły ok. 211 mln baryłek.

Nieprzerwanie od kilku lat jesteśmy uznawani za najcenniejszą markę w Polsce, wartą około 4,7 mld zł. Już szósty raz z rzędu otrzymaliśmy prestiżowy tytuł The World’s Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

Te liczby, wielkość i potencjał zobowiązują, dlatego chcemy budować pozycję lidera w obszarze CSR oraz wyznaczać w tym zakresie trendy. Nasza społeczna odpowiedzialność polega na takim budowaniu wartości firmy, by cele biznesowe, jakie sobie postawiliśmy były spójne z celami społecznymi, które chcemy realizować. Kierunki naszych działań wyznacza Strategia CSR Grupy ORLEN do 2022 spójna ze strategią biznesową oraz dokument Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN, który stanowi dla pracowników swoisty kodeks etyczny. Wierzymy, że możemy rozwijać się w sposób zrównoważony, odpowiedzialnie myśląc o naszym bliższym i dalszym otoczeniu, czyli o pracownikach, środowisku, społeczeństwie, klientach i partnerach biznesowych. Tak szerokie podejście do odpowiedzialności wymaga realizacji działań z zakresu CSR we wszystkich obszarach firmy. Polegają one między innymi na edukowaniu oraz inspirowaniu interesariuszy do odpowiedzialności, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, trosce o ich rozwój, optymalizacji wpływu na środowisko, pielęgnowaniu wartości etycznych, przeciwdziałaniu korupcji, poszanowaniu praw człowieka, trosce o dobro klienta oraz otwartości na jego potrzeby, budowaniu relacji partnerskich z kontrahentami. We wszystkich działaniach kierujemy się nie tylko osiąganiem celów tu i teraz, ale myślimy o przyszłych pokoleniach. Przyjęcie takiej zasady ułatwia nam realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do czego zobowiązaliśmy się w 2017 r.