UN Global Compact

Powstała w lipcu 2001 Global Compact Polska jest siecią krajową z niezależnym sekretariatem prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków oraz sygnatariuszy UN Global Compact.

Identyfikujemy wyzwania i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewniamy naszym członkom wsparcie merytoryczne, udział w programach i projektach, jednocześnie szeroko promując działania na rzecz realizacji celów ONZ.

Dodatkowo GCNP wspiera merytorycznie polskich członków UN Global Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku raportowania niefinansowego, z podejmowanych przez firmę działań i osiągniętych rezultatów.

Wszystkie inicjatywy UN Global Compact Network Poland są podejmowane we współpracy ze światem biznesu, administracją rządową, ekspertami oraz społeczeństwem obywatelskim.